• Ajdovščina: Tadej Beočanin

• Ankaran: Gregor Strmčnik

• Apače: Andrej Steyer

• Beltinci: Marko Virag

• Benedikt: Milan Repič

• Bistrica ob Sotli: Franjo Debelak

• Bled: Janez Fajfar

• Bloke: Jože Doles

• Bohinj: Jože Sodja

• Borovnica: Bojan Čebela

• Bovec: Valter Mlekuž

• Braslovče: Tomaž Žohar

• Brda: Franc Mužič

• Brezovica: Metod Ropret

• Brežice: Ivan Molan

• Cankova: Danilo Kacijan

• Celje: Bojan Šrot

• Cerklje na Gorenjskem: Franc Čebulj

• Cerknica: Marko Rupar

• Cerkno: Gašper Uršič

• Cerkvenjak: Marjan Žmavc

• Cirkulane: Antonija Žumbar

• Črenšovci: Vera Markoja

• Črna na Koroškem: Romana Lesjak

• Črnomelj: Andrej Kavšek

• Destrnik: Franc Pukšič

• Divača: Alenka Štrucl Dovgan

• Dobje: Franc Leskovšek

• Dobrepolje: Igor Ahačevčič

• Dobrna: Martin Brecl

• Dobrova - Polhov Gradec: Franc Setnikar

• Dobrovnik: Marjan Kardinar

• Dol pri Ljubljani: Željko Savič

• Dolenjske Toplice: Franc Vovk

• Domžale: Toni Dragar

• Dornava: Janko Merc

• Dravograd: Marijana Cigala

• Duplek: Mitja Horvat

• Gorenja vas - Poljane: Milan (Milan Janez) Čadež

• Gorišnica: Jožef Kokot

• Gorje: Peter Torkar

• Gornja Radgona: Stanko (Stanislav) Rojko

• Gornji Grad: Anton Špeh

• Gornji Petrovci: Franc Šlihthuber

• Grad: Cvetka Ficko

• Grosuplje: Peter Verlič

• Hajdina: Stanislav Glažar

• Hoče -Slivnica: Marko Soršak

• Hodoš: Ludvik Orban

• Horjul: Janko Prebil

• Hrastnik: Marko Funkl

• Hrpelje - Kozina: Saša Likavec Svetelšek

• Idrija: Tomaž Vencelj

• Ig: Janez Cimperman

• Ilirska Bistrica: Emil Rojc

• Ivančna Gorica: Dušan Strnad

• Izola: Danilo Markočič

• Jesenice: Blaž Račič

• Jezersko: Andrej Karničar

• Juršinci: Alojzij Kaučič

• Kamnik: Matej Slapar

• Kanal ob Soči: Tina Gerbec

• Kidričevo: Anton Leskovar

• Kobarid: Marko Matajurc

• Kobilje: Robert Ščap

• Kočevje: Vladimir Prebilič

• Komen: Erik Modic

• Komenda: Stanislav Poglajen

• Koper: Aleš Bržan

• Kostanjevica na Krki: Ladko Petretič

• Kostel: Ivan Črnkovič

• Kozje: Milenca Krajnc

• Kranj: Matjaž Rakovec

• Kranjska Gora: Janez Hrovat

• Križevci: Branko Belec

• Krško: Miran Stanko

• Kungota: Tamara Šnofl

• Kuzma: Jožef Škalič

• Laško: Franc Zdolšek

• Lenart: Janez Kramberger

• Lendava: Janez Magyar

• Litija: Franc Rokavec

• Ljubljana: Zoran Jankovič

• Ljubno: Franjo Naraločnik

• Ljutomer: Olga Karba

• Log - Dragomer: Miran Stanovnik

• Logatec: Berto Menard

• Loška Dolina: Janez Komidar

• Loški Potok: Ivan Benčina

• Lovrenc na Pohorju: Marko Rakovnik

• Luče: Ciril Rosc

• Lukovica: Olga Vrankar

• Majšperk: Darinka Fakin

• Makole Franc Majcen

• Maribor: Aleksander Saša Arsenovič

• Markovci: Milan Gabrovec

• Medvode: Nejc Smole

• Mengeš: Franc Jerič

• Metlika: Darko Zevnik

• Mežica: Dušan Krebel

• Miklavž na Dravskem polju: Egon Repnik

• Miren - Kostanjevica: Mauricij Humar

• Mirna: Dušan Skerbiš

• Mirna Peč: Andrej Kastelic

• Mislinja: Bojan Borovnik

• Mokronog - Trebelno: Anton Maver

• Moravče: Milan Balažic

• Moravske Toplice: Alojz Glavač

• Mozirje: Ivan Suhoveršnik

• Murska Sobota: Aleksander Jevšek

• Muta: Miroslav Vošner

• Naklo: Ivan Meglič

• Nazarje: Matej Pečovnik

• Nova Gorica: Klemen Miklavič

• Novo mesto: Gregor Macedoni

• Odranci: Ivan Markoja

• Oplotnica: Matjaž Orter

• Ormož: Danijel Vrbnjak

• Osilnica: Alenka Kovač

• Pesnica: Gregor Žmak

• Piran: Đenio Zadković

• Pivka: Robert Smrdelj

• Podčetrtek: Peter Misja

• Podlehnik: Sebastian Toplak

• Podvelka: Anton Kovše

• Poljčane: Stanislav Kovačič

• Polzela: Jože Kužnik

• Postojna: Igor Marentič

• Prebold: Vinko Debelak

• Preddvor: Rok Roblek

• Prevalje: Matija Tasič

• Ptuj: Nuška Gajšek

• Puconci: Ludvik Novak

• Rače - Fram: Branko Ledinek

• Radeče: Tomaž Režun

• Radenci: Roman Leljak

• Radlje ob Dravi: Alan Bukovnik

• Radovljica: Ciril Globočnik

• Ravne na Koroškem: Tomaž Rožen

• Razkrižje: Stanko Ivanušič

• Rečica ob Savinji: Ana Rebernik

• Renče - Vogrsko: Tarik Žigon

• Ribnica: Samo Pogorelc

• Ribnica na Pohorju: Srečko Geč

• Rogaška Slatina: Branko Kidrič

• Rogašovci: Edvard Mihalič

• Rogatec: Martin Mikolič

• Ruše: Urška Repolusk

• Selnica ob Dravi: Vlasta Krmelj

• Semič: Polona Kambič

• Sevnica: Srečko Ocvirk

• Sežana: David Škabar

• Slovenj Gradec: Tilen Klugler

• Slovenska Bistrica: Ivan Žagar

• Slovenske Konjice: Darko Ratajc

• Sodražica: Blaž Milavec

• Solčava: Katarina Prelesnik

• Središče ob Dravi: Jurij Borko

• Starše: Bojan Kirbiš

• Straža: Dušan Krštinc

• Sveta Ana: Silvo Slaček

• Sveta Trojica v Slovenskih goricah: David Klobasa

• Sveti Andraž v Slovenskih goricah: Darja Vudler

• Sveti Jurij ob Ščavnici: Anton Slana

• Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Peter Škrlec

• Sveti Tomaž: Mirko Cvetko

• Šalovci: Iztok Fartek

• Šempeter - Vrtojba: Milan Turk

• Šenčur: Ciril Kozjek

• Šentilj: Štefan Žvab

• Šentjernej: Radko Luzar

• Šentjur: Marko Diaci

• Šentrupert: Andrej Martin Kostelec

• Škocjan: Jože Kapler

• Škofja Loka: Tine Radinja

• Škofljica: Ivan Jordan

• Šmarje pri Jelšah: Matija Čakš

• Šmarješke Toplice: Marjan Hribar

• Šmartno pri Litiji: Rajko Meserko

• Šmartno ob Paki: Janko Kopušar

• Šoštanj: Darko Menih

• Štore: Miran Jurkošek

• Tabor: Marko Semprimožnik

• Tišina: Franc Horvat

• Tolmin: Uroš Brežan

• Trbovlje: Jasna Gabrič

• Trebnje: Alojzij Kastelic

• Trnovska vas: Alojz Benko

• Trzin: Peter Ložar

• Tržič: Borut Sajovic

• Turnišče: Borut Horvat

• Velenje: Bojan Kontič

• Velika Polana: Damijan Jaklin

• Velike Lašče: Tadej Malovrh

• Veržej: Slavko Petovar

• Videm: Branko Marinič

• Vipava: Goran Kodelja

• Vitanje: Slavko Vetrih

• Vodice: Aco Franc Šuštar

• Vojnik: Branko Petre

• Vransko: Franc Sušnik

• Vrhnika: Daniel Cukjati

• Vuzenica: Franjo (Franc) Golob

• Zagorje ob Savi: Matjaž Švagan

• Zavrč: Slavko Pravdič

• Zreče: Boris Podvršnik

• Žalec: Janko Kos

• Železniki: Anton Luznar

• Žetale: Anton Butolen

• Žiri: Janez Žakelj

• Žirovnica: Leopold Pogačar

• Žužemberk: Jože Papež