Makedonsko sobranje je razpravo o predlogih ustavnih amandmajev začel v soboto. S spremembo ustave sicer namerava Makedonija izpolniti svoj del iz sporazuma z Grčijo, po kateri si bo ime spremenila v Severno Makedonijo, v zameno pa bodo Atene odpravile blokado na makedonski poti v Evropsko unijo in Nato.

S prvim amandmajem spreminjajo besedno zvezo Republika Makedonija v Republika Severna Makedonija. Z drugim amandmajem bodo v preambulo dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države. S tretjim amandmajem bodo dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost sosednjih držav, vključno z Grčijo. Četrti pa potrjuje makedonsko identiteto in varuje pravice in interese Makedoncev v tujini.

Parlament naj bi predloge ustavnih sprememb potrjeval še naslednjih deset dni. Za to je zaenkrat potrebna večina vseh od skupno 120 poslancev sobranja. Zatem naj bi šli sprejeti predlogi amandmajev še enkrat v javno razpravo, ki naj bi se zaključila v tednu dni.

Nato bi se končni predlogi vrnili v parlament, kjer se končno glasovanje pričakuje okoli 20. januarja prihodnje leto. Tedaj pa bo za potrditev potrebna dvotretjinska večina oz. najmanj 80 poslancev.

Ob začetku razprave o predlaganih ustavnih spremembah so se sicer pred stavbo sobranja zbrali tudi protestniki, ki nasprotujejo spreminjanju ustave. Policija je pred stavbo parlamenta postavila barikade in okrepila svojo prisotnost, je še poročala Mia.