Agilnost je ena od treh ključnih smernic organizacijske kulture podjetja, poleg zaupanja in ekipe, pravi Larisa Grizilo, direktorica HR in korporativnih komunikacij v A1, najboljšem zaposlovalcu leta 2017 med velikimi podjetji. »Agilne metodologije so v veliko pomoč pri sodelovanju med oddelki, ki smo ga že pred časom prepoznali kot temelj za zagotavljanje najboljše izkušnje našim uporabnikom. Uporabljamo predvsem metodo SCRUM.« Poudarja, da je za uspešno uporabo agilnih metod najpomembnejša kultura podjetja, ki mora spodbujati zaupanje, odprtost, sodelovanje, radovednost, usmerjenost k uporabniku, visoko stopnjo osebne odgovornosti in prepoznavanje napak kot priložnosti za razvoj in učenje.

Hitrost in odprtost za spremembe

Peter Ladič, direktor podjetja Intera, lanskega najboljšega zaposlovalca med malimi podjetji, pravi, da so kot razvijalci poslovnih IT-rešitev zelo hitro usvojili principe agilnosti. »Hitrost, odprtost za spremembe, iskanje novih idej in talentov, poslušanje trga in spoštovanje posameznikov so del naše kulture in vrednost,« je jasen Ladič. Vzpodbujajo razvoj novih idej in projektov zaposlenih. Izobraževanje in pridobivanje novega znanja je ključ za njihov razvoj in zelo veliko časa namenijo notranji širitvi znanja, mentorstvu. »Z novim znanjem pridejo nove ideje, s tem pa spremembe in rast posameznikov ter vsega podjetja,« je prepričan Ladič.

Najhitreje in čim bolje odgovoriti na potrebe strank

Ustanovitelj in partner podjetja iPROM Simon Cetin dodaja, da konceptu agilnega oziroma vitkega podjetja sledijo že ves čas. »Rešitve, ki jih razvijamo kot pionirji digitalnega oglaševanja, so pionirske, inovativne. Nenehno spremljamo razmere na trgu in poskušamo v čim krajšem času in v čim večji meri odgovoriti na potrebe strank.« Kultura organizacije podpira transparenten način delovanja in povezovanja, zato večkrat na leto organizirajo dejavnosti, ki spodbujajo razvoj inovativne kulture, temelječe na sodelovanju in zaupanju. Skupaj slavijo zmage in se učijo na napakah, o katerih se odkrito pogovarjajo. iPROM nima ločenega HR-oddelka, pač pa so kadrovske naloge porazdeljene med vodje oddelkov. Operativni direktor dosledno skrbi za proces uvajanja novozaposlenih v sistem in kulturo podjetja ter za motiviranost in opolnomočenje zaposlenih.