Srbski prestolonaslednik Aleksander Karađorđevič je ob razglasitvi dejal, da razglaša »zedinjenje Srbije z deželami neodvisne Države Slovencev, Hrvatov in Srbov v enotno kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev«.

Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je nastala ob koncu prve svetovne vojne in ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije, je v dobrem mesecu dni Slovencem prinesla kratkotrajno državno samostojnost, vendar država ni bila mednarodno priznana. Položaj te državne tvorbe v mednarodni skupnosti je oteževalo dejstvo, da je nastala na delu ozemlja, ki je prej pripadalo v prvi svetovni vojni poraženi Avstro-Ogrski monarhiji.

Na podlagi londonskega sporazuma, ki so ga sredi prve svetovne vojne sklenile sile antante z Italijo, so Državo SHS ogrožale ozemeljske zahteve Italije. Ta je z londonskim sporazumom iz leta 1915 v zameno za vstop v vojno na strani antantnih sil dobila ozemeljske pravice do Primorske, Istre in delov Dalmacije.

»En narod s tremi imeni«

Poleg tega so predstavniki Slovencev, Hrvatov in Srbov iz Avstro-Ogrske, ki so bili zbrani v jugoslovanskem odboru, in predstavniki kraljevine Srbije 20. julija 1917 podpisali politično deklaracijo o ustanovitvi skupne države. V krfski deklaraciji je zapisano, da so Srbi, Hrvati in Slovenci en narod s tremi imeni, ki se bodo povezali v kraljevino pod vodstvom Karađorđevićev, dinastije iz Srbije, ki je bila ob koncu prve svetovne vojne na strani zmagovalcev.

Pred razglasitvijo so se predstavniki Države SHS in kraljevine Srbije novembra 1918 na ženevski konferenci dogovorili za združitev obeh držav na federativni podlagi, a je kasneje razvoj dogodkov ubral pot v smeri centralizacije.

Položaj Slovencev v Kraljevini SHS slabši kot v Državi SHS

20. januarja 1919 je Aleksander Karađorđevič imenoval novo deželno vlado za Slovenijo, ki je bila podrejena Beogradu. Njen predsednik je postal član Vseslovenske ljudske stranke Janko Brejc.

Po navedbah zgodovinarja Jurija Perovška v knjigi V zaželjeni deželi državnopravni položaj Slovencev v Kraljevini SHS ni bil primerljiv s tistim, ki so ga imeli v Državi SHS. Deželna vlada za Slovenijo npr. ni bila neodvisna in suverena nacionalna vlada, kot je bila prejšnja narodna vlada Države SHS. Imela je tudi manj pristojnosti in je bila podrejena beograjski vladi.

Leta 1929 se je Kraljevina SHS preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo.