»Za nami je zelo zahtevno leto, ne le kar zadeva poslovanje, ampak tudi proizvodnjo. Ocenjujemo, da bomo konec leta zaključili z okoli 4,2 milijona evrov minusa. A veliko večji problem od slabega rezultata je projekcija zaposlovanja v prihodnjih letih, če ne bomo racionalizirali poslovanja in znižali stroškov,« pravijo v velenjskem Premogovniku, kjer jim doslej načrtovane racionalizacije stroškov ni uspelo uresničiti.

Višja produktivnost, nižji stroški

Nepredvideni dogodki, številni zastoji in neizdelane proge so povzročili dodatni izpad v proizvodnji. Ta se bo toliko bolj poznal v prihodnjem letu in še leta 2020, saj ne bodo imeli pripravljenih dovolj odkopnih polj za zagotovitev normalne proizvodnje. »Če bi izdelava prog šla naprej s tem tempom kot v zadnjih letih, bi že v prihodnjih dveh letih padli krepko pod tri milijone ton nakopanega premoga. To bi pomenilo enormno povišanje stroškov, imeli bi okoli 200 preveč zaposlenih,« opozarjajo v Premogovniku. Predvidena povprečna proizvodnja do leta 2030 znaša 3,4 milijona ton. Ker želijo izpolnjevati zastavljene cilje, bodo že januarja dodatno zaposlili 20 novih sodelavcev na delovnih mestih, ki so ključna za osnovni proizvodni proces, to je pripravo novih odkopnih poti. Delo pa bodo organizirali tako, da bo produktivnost višja in posledično strošek dela nižji.

Neizbežno upokojevanje

»Ukrepali bomo na različnih področjih, ne samo pri stroških dela, a vsi se moramo zavedati, da prav ti stroški predstavljajo več kot polovico vseh stroškov v družbah skupine,« še izpostavljajo. Med ukrepi je tudi intenzivno upokojevanje. V tem trenutku je v Premogovniku 65, v družbi HTZ pa 55 delavcev, ki pogoje za upokojitev že izpolnjujejo, to pa na drugi strani pomeni večje stroške na zaposlenega, ki ga družba ne zmore več. Verjamejo pa, da z realizacijo ukrepov ne bodo bistveno posegli v obstoječo socialno varnost zaposlenih. »Nasprotno: socialna varnost na dolgi rok bo bistveno večja, kot če ukrepov ne bi izvedli,« poudarjajo v Premogovniku Velenje.