Ker je šlo za mlajša mladoletnika (mlajša od 14 let), je policija zgolj zbrala obvestila in o tem obvestila novomeškega okrožnega tožilca. Postopka, v katerem bi ugotavljali, ali je deček očitano posilstvo zagrešil, torej ni bilo.

Starši deklice zahtevali prešolanje dečka

Zapletlo se je, ko so dekličini starši zahtevali dečkovo prešolanje, ker da je sicer njihova hčerka kot žrtev vsakodnevno izpostavljena travmatičnemu srečevanju z njim na šolskih hodnikih. Ravnateljica se je znašla v hudi zagati: dečkov oče je trdil, da svojemu sinu verjame in da ni kriv, zato prešolanja ni dovolil. Dekličini starši pa so šoli sporočili, da deklice ne bo v šolo, dokler bo tam srečevala svojega »posiljevalca«. Pri tem so dolge mesece vztrajali tudi potem, ko je tedanji minister za šolstvo Slavko Gaber s privoljenjem dečkovega očeta poskrbel za to, da je deklico v šoli ves čas spremljala socialna delavka, deček, ki je bil prav tako zelo prizadet, pa je imel strogo določeno pot, po kateri se je lahko gibal. V zgodbo se je vključila tudi civilna družba. Več kot 2000 staršev je s peticijo zahtevalo dečkovo prešolanje, Združenje proti spolnemu zlorabljanju pa je ministra celo ovadilo zaradi nevestnega dela v službi.

Organi pregona malomarni

Minister Gaber je v nadaljevanju medijsko razkričane zgodbe – skoraj leto dni po dogodku – zaprosil štiri ugledne strokovnjake (Dragana Petrovca, Alenko Šelih, Anico Mikuš Kos in Petra Umka), naj preučijo vso dokumentacijo in podajo izvedensko mnenje o primeru. Strokovnjaki so neodvisno drug od drugega ugotovili, da so organi pregona svoje delo opravili precej malomarno in »spregledali« podrobnosti, ki so kazale na to, da deček sploh ni mogel biti storilec. Na primer: v pol ure naj bi zagrešil posilstvo, odšel na kosilo in mirno obiskal pedagoginjo; na njegovih oblačilih ni bilo mogoče najti nobenega vlakna, ki bi pripadalo žrtvi; deklica je dajala protislovne izjave itd. Minister Gaber je odločil, da prešolanja ne bo. Zgodba je počasi potihnila. Le redki pa so izvedeli za pretresljiv epilog zgodbe: pozneje se je potrdilo, da je deklica bila žrtev spolne zlorabe, toda osumljeni romski deček ni imel s tem nobene zveze…