Čeprav velja prepričanje, da so konference same sebi namen, so istanbulske konference o mediaciji dokazale, da imajo precejšen vpliv glede razvijanja skupnega razumevanja stvari in da predstavljajo agendo za ukrepe na področju mediacije ter mirnega reševanja sporov. Turčija ima kot gostiteljica prej omenjenih konferenc o mediaciji in kot edina država, ki sopredseduje Skupini prijateljev mediacije v okviru treh priznanih in pomembnih mednarodnih organizacij, namreč Organizacije združenih narodov, Organizacije islamskega sodelovanja ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, sposobnost deljenja ugotovitev konferenc o mediaciji z omenjenimi organizacijami.

Človeštvo se v enaindvajsetem stoletju sooča z jasnim izzivom. Ravno ko se je večini ljudi že zdelo, da so bili doseženi številni pomembni dosežki na področju mednarodnega prava, institucij, demokracije, vladavine prava, odgovornosti, proste trgovine, enakosti spolov in na drugih področjih, je manko na omenjenih področjih prišel v ospredje. Značilnosti slednjega so nam vsem dobro znane in zatorej opomini niso potrebni. Trgovinske vojne, nove oblike mednarodnega izkoriščanja, geopolitične tekme, posredniške vojne med velesilami, razpadajoče nacionalne države, terorizem, ksenofobija, sovražnost do islama, naraščajoča neenakost in krivice se vsi lahko štejejo kot današnji trendi, ki nam dajo vedeti, da je treba še veliko postoriti. Izzivi človečnosti izničujejo dosežke in priložnosti na tem področju.

Kaj bo prevladalo? Odgovor na omenjeno vprašanje bo odvisen od tega, na kakšen način se bomo odzvali na izzive, vključujoč dilemo, v kolikšni meri si lahko človeštvo skupaj prizadeva za pozitivne dosežke. Nekaj pa je jasno. Če ne bomo prevzeli iniciative in ne bomo inventivni ter humanitarni, bodo negativne zadeve prevladale. Princip »počakajmo, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo« ne sme biti več sprejemljiv. Naše delovanje je lahko bodisi mediacija bodisi uporaba dejanske sile proti teroristom.

Vzemimo za primer Sirijo. Turški inventivni in humanitarni pristop je iztrgal štiri tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja iz rok dveh terorističnih organizacij, namreč IS in PKK/PYD/YPG. Če Turčija ne bi ukrepala, bi bilo naše ljudstvo pod neprestanim pritiskom teh teroristov, prav tako tudi politična rešitev tragedije v Siriji ne bi bila mogoča. Turčija se trudi po svojih najboljših močeh glede olajšanja humanitarnega trpljenja, na svojem ozemlju gosti največje število beguncev med vsemi državami na svetu in namenja več sredstev v humanitarne namene kot v te namene namenja največje svetovno gospodarstvo. Turčija tudi deluje kot posrednik pri mednarodnih sporazumih, ki rešujejo desettisoče, če ne celo stotisoče življenj, in se zavzema za politično rešitev, utemeljeno na ozemeljski celovitosti sosednje Sirije.

Primer Sirije je bil podan z razlogom. Sirija nam ponovno dokazuje, da je preventiva pomembna, saj ko neko državo enkrat zajame vojna, tedaj je predvidljivo edinole, da bo država trpela nepredvidljive posledice. Ena generacija državljanov bo zapravljena na takšen ali drugačen način. Prihodnost bo prav tako mračna. Vsakdo, vključujoč tiste, ki so na tisoče kilometrov stran, bo trpel, razlogi za trpljenje pa bodo različni, in sicer kot posledica teroristične grožnje, ekonomskih šokov, nezakonitih migracij ali pa kot posledica ranjene človeške vesti.

Če sta preventiva in mirno reševanje sporov zares najpomembnejši, tedaj ju moramo vzeti skrajno resno. Slednje vodi Turčijo v njenem trudu na področju mediacije kot sopredsedujoče države Skupini prijateljev mediacije v okviru Organizacije združenih narodov, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Organizacije islamskega sodelovanja in kot gostiteljice programa usposabljanja glede mediacij ter dveh konferenc o omenjeni temi, ki bosta ta teden potekali v Carigradu.

Mevlüt Çavuşoglu je minister za zunanje zadeve Republike Turčije.