Sodišče EU je tako ugotovilo, da Slovenija za odlagališča Dragonja, Dvori, Rakek Pretržje, Bukovžlak, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec - steklarna in Tuncovec - Občinsko komunalno podjetje Rogaška Slatina ter Bočna Podhom najpozneje do 16. julija 2009 ni sprejela potrebnih ukrepov za čimprejšnje zaprtje, ker niso pridobila dovoljena za nadaljnje obratovanje. V primeru odlagališča Ostri vrh pa tega ni storila do 16. julija 2016.

Evropska komisija je postopek pred Sodiščem EU proti Sloveniji sprožila aprila lani, saj do omenjenih datumov ni zaprla in sanirala občinskih in industrijskih odlagališč, ki ne izpolnjujejo standardov in kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje.

Sodišče je komisiji pritrdilo in za zdaj Sloveniji naložilo le plačilo stroškov postopka.

Na okoljskem ministrstvu so za STA pojasnili, da v tem trenutku tako še ni govora o kakršnihkoli sankcijah, mora pa Slovenija sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe sodišča.

Izpolnjevanje obveznosti iz sodbe bo spremljala Evropska komisija in da bi se Slovenija izognila stopnjevanju ukrepanja komisije ter vložitvi morebitne nove tožbe, katere posledica bi lahko bilo plačilo denarne kazni, je treba nepravilnosti po navedbah okoljskega ministrstva čim prej odpraviti.

Predvsem pa je treba, kot opozarjajo na ministrstvu, to storiti zaradi zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, med katere sodijo onesnaževanja površinske in podzemne vode, tal in zraka ter emisije toplogrednih plinov, in zaradi preprečitve tveganj za zdravje ljudi.