Javnomnenjska anketa, ki jo je izvedla Ninamedia za časnik Večer, napoveduje zelo izenačen spopad med tekmecema za položaj župana Maribora. Da bodo glasovali za Franca Kanglerja, je napovedalo 42,9 odstotka anketirancev, medtem ko jih je 41,5 odstotka navedlo, da bodo obkrožili ime Saše Arsenoviča. V Mariboru je sicer še 15,5 odstotka neopredeljenih.

Med že opredeljenimi volilci so razmerja še bolj dramatična: Kangler ima na svoji strani 50,8-odstotka opredeljenih volilcev, Arsenovič pa v tej strukturi prepriča 49,2 odstotka ljudi. Ob upoštevanju intervala zaupanja, torej minimalnih in maksimalnih možnih vrednosti, ki si jih lahko v nedeljo obetata kandidata, pa je nemogoče napovedati, kakšen bo dejanski volilni izid. Tudi Arsenovič lahko namreč prepričljivo seže tja do dobrih 53 odstotkov podpore, če bi bila napaka v napovedi tolikšna, da se Kangler ne bi prebil čez dobrih 46 odstotkov.

Za Kanglerja obrobje mesta

Anketni podatki kažejo, da sme Kangler računati na bolj disciplinirane volilce. Da bodo v nedeljo zagotovo šli volit, je odgovorilo 73 odstotkov njegovih podpornikov, pri Arsenovičevih je bil ta rezultat za 14,4 odstotne točke nižji. Slika se obrne na glavo na drugem koncu: med tistimi, ki se verjetno ali zagotovo ne bodo udeležili volitev, močno prevladujejo prebivalci mesta, stopnja napovedane volilne abstinence pa je precej nižja med prebivalci primestnih naselij in okoliških krajev.

Kanglerjeva volilna baza ostaja pretežno ženska in starejša od 45 let, v tej starostni skupini je skoraj 70 odstotkov njegovih podpornikov. Arsenovičevi volilci so spolno bolj uravnoteženi in mlajši. Ohranja se tudi izobrazbena razcepljenost njunih volilcev. Večina Kanglerjevih ima osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo, 85 odstotkov volilcev Arsenoviča pa ima končano vsaj srednjo šolo. Mesto je razdeljeno tudi geografsko. Med meščani ima Arsenovič za dobrih 14 odstotnih točk večjo podporo, Kangler pa zmaguje v obmestnih naseljih in okoliških krajih.

Fištravec sadi vijolice

Veliki poraženec volitev v drugem krogu uradno ne bo podprl nikogar. Iz zapisa Andreja Fištravca na socialnem omrežju facebook pa je mogoče sklepati, da navijaško srce doktorja sociologije ne bije za Arsenoviča, ki mu nasprotniki očitajo, da je kandidat »Ljubljane«. Po Fištravčevih besedah je ključno, ali se bo njegov naslednik »zavzemal za interese vijoličnega ali zelenega Maribora. Sam namreč menim, da smo v mestu bili vedno sposobni natančno povedati, kaj potrebujemo za svoj razvoj, kar simbolizira vijolična barva. Zelo dobro pa tudi vemo, da ne potrebujemo rešitev, ki bi nam jih sugeriral nekdo drug izven našega mesta.«

Saša Arsenovič je v prvem volilnem krogu 18. novembra zbral 38,16 odstotka glasov, tedaj drugouvrščeni Franc Kangler pa 31,37 odstotka glasov. tk, ml