Tožilstvo Časarju, ki že prestaja zaporno kazen zaradi zlorabe položaja v zvezi z nepremičninskimi posli Luke Koper na območju Orleške gmajne pri Sežani, vmes pa je bil na prvi stopnji spoznan za krivega zlorabe položaja tudi v t.i. zadevi Beltinci, očita zlorabo položaja v zvezi z več pogodbami, ki jih je sklenil z Grafistom.

V konkretnem poslu, ki je bil predmet izvedenskega mnenja, naj bi Časar brez posvetovanja s strokovnimi službami in brez soglasja nadzornega sveta z Grafistom sklenil 3,9 milijona evrov vredno pogodbo za ureditev deponije, pri čemer so bila dela le delno izvedena, Grafist pa je na ta način pridobil skoraj poldrugi milijon evrov premoženjske koristi. V tem konkretnem poslu se pomoč pri zlorabi položaja očita drugoobtoženi Ireni Andrejašič Troha, ki je bila tedaj vodja investicijske službe v Luki Koper in je vodila postopek za izbiro izvajalca del.

Nadaljevanje obravnave čez teden dni

Inženir gradbeništva Žlajpah tudi glede na časovno oddaljenost dogodkov ni imel kaj bistvenega dodati k mnenju, ki ga je leta 2013 izdelal v fazi preiskave. Sodnik Matevž Gros je tako prebral ključne izsledke izvedenskega mnenja. V njem je Žlajpah na podlagi primerljivih del na območju pristanišča ugotovil, da so bila ta dela za 13 odstotkov nižja v primerjavi z Grafistovimi cenami, da pa Grafistova ponudba ni bistveno odstopala od tedanjih tržnih cen. Upoštevajoč dobropis, ki ga je Luka Koper priznala Grafistu, je izvedenec ocenil, da je bilo opravljenih za dobrih 60 odstotkov del v vrednosti 2,24 milijona evrov brez DDV. Žlajpah je sicer dodal, da njegova ocena temelji na podlagi dokumentov, ki jih je dobil od Luke, in da ne more biti povsem natančna.

Obramba Andrejašič Trohove je za ugotovitev dejanskega stanja predlagala, da Žlajpah dopolni izvedensko mnenje, pri čemer bodo vprašanja v zvezi z nekaterimi tehničnimi vidiki izvedenih gradbenih del, ki bi utegnili dvigniti skupno ocenjeno vrednost izvedenih del, skupaj z dokumentacijo izvedencu posredovali pisno. Med drugim bo treba s pomočjo fotografskih posnetkov ugotoviti, ali je na parceli stal kakšen objekt, katerega rušenje bi predstavljalo dodatno delo.

Glavna obravnava se bo nadaljevala čez teden dni, naroki pa so razpisani že tudi za po novem letu.