Programski svet RTV Slovenija se je na današnji seji dotaknil razprave o razrešitvi generalnega direktorja Igorja Kadunca. Vendar je glavnino »obračuna« prihranil za decembrsko sejo.

Predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough, ki bo programskim svetnikom v kratkem tudi uradno predlagal, naj Kadunca razrešijo, je med drugim opozoril, da je generalni direktor letos omogočil odkup nadaljevanke Mame 2 (na sporedu je ob sobotah), četudi to ni bilo predvideno ne z razpisom ne z letošnjim programsko-produkcijskim načrtom. Za desetdelno nadaljevanko je tako RTV Slovenija odštela dodatnih 240.000 evrov. Kadunc pa je danes ugovarjal, da kršitev pri tem nakupu ni bilo in da bo vse pojasnil do prihodnje seje programskega sveta.

Skrivnosti filmskega sveta

Na seji, ki bo sredi decembra, bodo programski svetniki predvidoma obravnavali še več drugih domnevnih kršitev, ki jih Kaduncu očita nadzorni svet. Večina očitkov izvira iz Kadunčevih poslov v filmskem svetu. Eno od kršitev, ki je bila prijavljena Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), je sicer komisija po poročanju medijev nedavno že ovrgla. A v zvezi z drugim od očitkov je KPK že spomladi potrdila, da je Kadunc ravnal sporno. Poleg tega ostaja pred KPK odprta še zadeva v zvezi s sodelovanjem Kadunčevega sina in Kadunčevega filmskega podjetja pri enem od filmov, ki jih sofinancira RTVS. Kadunc sicer v zvezi s tem trdi, da sin ne bo plačan iz sredstev, ki jih dodeljuje RTVS, temveč iz tistih, ki jih bo istemu filmu namenil Slovenski filmski center. V zvezi s tem pa so na mizi še očitki, da je Kadunc prek Slovenskega filmskega centra, v katerem je član sveta, in prek svojega podjetja tesno prepleten s poslovnimi partnerji iz filmskega sveta, ki sodelujejo tudi z RTV Slovenija. Nadzorni svet mu nadalje očita neizpolnjevanje sklepov nadzornega sveta in nepravilno zaposlovanje sodelavcev… Vse naštete očitke je Kadunc že večkrat zavrnil in jih označil za politično gonjo proti njemu osebno.

Finančne težave

Programski svetniki so tako za december napovedali obširno razpravo, po kateri bi se lahko zgodilo, da bi bil Kadunc odstavljen. S tem pa je povezano tudi pomembno vprašanje – kdo bi lahko Kadunca nadomestil? Na zadnjih razpisih namreč kandidatov za generalnega direktorja ni bilo veliko, saj RTVS velja za zelo težaven sistem, plača generalnega direktorja pa je zaradi vpetosti v sistem javnega sektorja razmeroma nizka.

Težave RTVS so se med drugim pokazale v današnji razpravi o programsko-produkcijskem ter finančnem načrtu za prihodnje leto. Kadunc že od prevzema funkcije aprila lani opozarja, da je denarja za delovanje tako razvejanega sistema, ki poleg televizije in radia ter regionalnih centrov obsega še oddajnike, koncertno, zborovsko in založniško dejavnost, premalo. Prispevek za RTVS se že več kot desetletje ne dviguje; finančno stanje v preteklih letih, v letošnjem letu in načrti za naprej so ves čas pod vprašajem. Programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto je bil danes po večmesečnih usklajevanjih sicer potrjen, a je Kadunc hkrati napovedal, da leta 2019 ne bo mogoče »rešiti« brez prodaje zaloge delnic, ki jih ima RTVS v mednarodnem podjetju Eutelsat. Iz te zaloge javni servis pokriva primanjkljaje že več let. Prihodnje leto naj bi primanjkljaj znašal med tremi in štirimi milijoni evrov. Tudi finančni načrt za prihodnje leto zato še čaka na potrditev.