V splošni bolnišnici Novo mesto pripravljajo vse potrebno za skupno intenzivo in kirurgijo. Novi prostori v nadstropju nad urgentnim centrom so že nared, sledil bo še nakup opreme. Kot pojasnjuje direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan, gre za oddelek najhuje bolnih, ki so jih doslej oskrbovali na dveh lokacijah, delno v stari interni bolnišnici in delno v prostorih kirurgije, kjer so se otepali s hudo prostorsko stisko in neprimernimi prostori. »Odslej bomo imeli nove prostore z najsodobnejšo opremo, tako da bomo lahko najhuje bolnim zagotovili bistveno boljšo in varnejšo oskrbo.«

Prostore so sicer zakoličili že ob gradnji urgentnega centra, ki so ga odprli konec leta 2015. Gradbena dela so pri koncu, bolnišnica je trenutno v fazi nakupa opreme. Skupna vrednost investicije je osem milijonov evrov, od tega je milijon evrov za gradbeni del zagotovila bolnišnica, sedem milijonov za dokončanje del in opremo pa zagotavlja država. Poleg skupne intenzive naložba zajema tudi center skupne endoskopije, ki je doslej prav tako delovala na dveh lokacijah.

Naložbeni cikel sredi sanacije poslovanja

Po besedah Kramar-Zupanove gre za veliko pridobitev ne zgolj zaradi prostorov in opreme, ampak je to hkrati organizacijski fenomen. »Združili bomo dve dejavnosti na enem mestu. Obe bo treba organizacijsko povezati, kar bo zelo zahtevno, bo pa to za bolnike zagotovo izjemno dobrodošlo, saj jih bo oskrboval multidisciplinarni tim in jim na enem mestu ponudil najboljšo zdravstveno oskrbo.« Če ne bo zapletov pri razpisu za opremo, bi lahko skupna intenziva in center skupnih endoskopij zaživela sredi prihodnjega leta. Kot dodaja, investicijski cikel poteka prav sredi izvajanja sanacijskih ukrepov, ki med drugim zajemajo tudi poslovno in organizacijsko prestrukturiranje bolnišnice. »To zajema tudi združevanje in multidisciplinaren pristop, ki se bo začel prav s skupno intenzivo in endoskopskim centrom, v nadaljevanju bo sledilo združevanje in tesnejše sodelovanje še na drugih področjih.«

Novomeška bolnišnica je ena od 15 slovenskih bolnišnic, ki jih je zaradi večmilijonskih starih izgub zajel interventni zakon. »Prav to, da v težkem času sanacije izvajamo tudi pomemben investicijski cikel, nam daje upanje, da torej ne zgolj varčujemo in se borimo za preživetje, ampak tudi vlagamo in omogočamo razvoj bolnišnice.« Kot dodaja Kramar-Zupanova, nova investicija hkrati pomeni tudi prvi resen korak k ureditvi nemogočih razmer v »stari interni«, ki deluje v več kot sto let stari stavbi. »Najprej bomo v nove prostore nad urgenco preselili intenzivo, nato kardiologijo in potem še druge dejavnosti. Računamo, da bomo do konca prihodnjega leta preselili večino dejavnosti, stavbo interne pa bomo v prihodnjih letih postopoma prenovili in namenili za negovalno bolnišnico in paliativno oskrbo.«

Pomembna pridobitev za urološke bolnike

V novomeški bolnišnici se veselijo tudi donacije skupine Perspektiva v višini 25.0000 evrov, ki jih bodo namenili za nakup laserja za drobljenje kamnov v sečilih. Po besedah direktorice gre za ena večjih donacij v zadnjem času. Kot pojasnjuje predstojnik urološkega oddelka Primož Tršinar, bo nova pridobitev izjemnega pomena. Doslej so namreč posege opravljali z mehaničnim aparatom, ki predstavlja primerno, a zastarelo tehnologijo.

»Poseg z novo, minimalno invazivno tehnologijo je za bolnika bistveno prijaznejši, manj travmatski, kajti fleksibilni ureteroskop je tanjši, mehak, prilagaja se krivini, poleg tega omogoča drobljenje kamnov v prah. Doslej smo imeli le rigidni ureteroskop, s katerim denimo kamnov v ledvicah nismo mogli zdraviti in smo morali bolnike pošiljati drugam ali pa jih operirati. Z novim aparatom bomo lahko drobili tudi kamne v ledvicah.« Po njegovih besedah je pričakovati vsaj en poseg na teden, zaradi daljših čakalnih dob v drugih bolnišnicah pa pričakujejo tudi bolnike z drugih koncev Slovenije.