Po potrditvi, ne pa dodatni uskladitvi proračunske postavke, višine dodatka in načina razdelitve tega upokojencem, kar je zahtevala Bratuškova, je bil v vladi potrjen rebalans proračuna. Ob tem ni bilo upoštevano zapisano v koalicijski pogodbi, da se bo izplačilo izvedlo v dveh višinah, upoštevan je bil Erjavčev predlog razdelitve upokojenskega dodatka v petih višinah s predpostavko, da je ta dodeljen bolj pravično.

Ob teh diskusijah, različnih mnenjih, razpravah, prepričevanju in »nadmudrivanju« zdaj enega in zdaj drugega se mi je porodilo vprašanje, kaj pravzaprav je upokojenski dodatek. Dodatek sedaj razdeljujemo kot socialno kategorijo, kar je na novinarski konferenci potrdil tudi finančni minister Andrej Bertoncelj, ki je izjavil: »Na neki način je to socialni korektiv, gledali smo, da je socialni korektiv na nižjih razponih, na drug način pa se daje sicer manj tudi v gornjem razredu, ker so pač v tem delu več v preteklosti izplačali.« Naj povem, da te njegove obrazložitve nisem razumel in da kljub dobremu spominu ne morem izbrskati, kdaj v preteklosti je bilo to več izplačano za zgornjo kategorijo upokojencev.

Čudim se tej ugotovitvi, da je upokojenski tako imenovani regres socialna kategorija, čeravno izhaja iz mase pokojnin, ki pa to ni, ker velja, da kdor je v upokojensko blagajno prispeval za časa dela več, mu iz nje tudi več pripada.

Na neki način bi se tudi strinjal, da je upokojenski dodatek tako skategoriziran: v spodnjem delu upošteva razpon pokojnin po 100 evrov, pri pokojnini nad 810 evrov pa že vsem drugim višjim pripada za prihodnje leto znesek 127 evrov. Ob predpostavki takšnega drobnjakarstva za upokojence se mi poraja vprašanje, zakaj se vse državne uslužbence, v šolstvu, zdravstvu in še koga, ki se financira iz iste državne malhe, obravnava po povsem drugih kriterijih, to je, da vsi zaposleni v posamezni od teh branž dobijo izplačano enako višino regresa, od tistega z najnižjo do tistega z najvišjo plačo.

Ali potemtakem regres za delovno aktivne državljane ni več socialni korektiv ali pa so za njih v naši državi uveljavljeni različni kriteriji? Ali najnižje plačana delavka na primer v javni upravi, šolstvu itd. ne gre ravno tako težko na dopust kot tisti z najnižjo pokojnino? Zakaj se pri tem dela v naši državi razlika med aktivno in upokojeno populacijo prebivalstva?

Nič ne bi imel proti potrjeni razdelitvi upokojenskega dodatka, če bi se k temu priključili tudi še aktivni državljani. In če za nas velja, da je petstopenjska razdelitev regresa bolj pravična, naj bi to veljalo tudi za vse ostale podeljene regrese v Sloveniji, tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu.

Iz večernih poročil in zadevnih tiskovnih konferenc predsednika vlade, finančnega ministra in še nekaterih drugih smo upokojenci izvedeli, da je v potrjenem finančnem proračunu 130 milijonov namenjenih upokojenski blagajni za redno 2,5-odstotno usklajevanje pokojnin in 18 milijonov za povečanje dodatka za upokojence, kar skupaj s 122 milijoni predvidenega za letos znese skupno 140 milijonov evrov. Iz tega izhaja, da bo vsak upokojenec v prihodnjem letu dobil okoli 27 evrov več regresa.

Nadalje je bila potrjena tudi postavka, da bo upokojencem decembra 2019 razdeljenih 7 milijonov dodatnih sredstev izredne uskladitve pokojnin za predvideno 1,5-odstotno gospodarsko rast. Za vse to je finančni minister na novinarski konferenci povzel, da bodo upokojenci z redno 2,8-odstotno in izredno 1,5-odstotno uskladitvijo pokojnin, če sem prav razumel, zadovoljni, ker je poudaril, da so si upokojenci z minulim delom to povišanje zaslužili.

Pri vsem tem usklajevanju, dogovarjanju, prepričevanju in vznemirjanju se sprašujem, kaj je z letošnjimi uskladitvami in letošnjo izredno uskladitvijo ter vsemi zadevnimi pripadajočimi uskladitvami, ki so za nas upokojence veljale in bile kot sankcije uveljavljene v preteklih letih. Finančni minister je sicer rekel, da to upokojencem za prihodnje leto gre, toda pri tem je pozabil povedati, da vsa vsakoletna povišanja pokojnin pripadajo in so pripadala po vsej veljavni zakonodaji, potrjenem in zapisanem tudi v vseh sušnih letih, ko smo se upokojenci dolžni ali ne zavestno odrekali in odrekli marsikateri zapisani pravici. Zato sem brez slabe vesti prepričan, da je tokrat pravi trenutek, da se pošteno poskrbi tudi za nas in da nam država poplača vse neizplačane redne in izredne poračune pokojnin za nazaj za vsa sušna leta, kar znese na upokojenca nekako 12 odstotkov mesečne pokojnine.

Janez Turk, Dob