Ministra potrebujemo predvsem zato, da ne verjame izvajalcem, ko rečejo, da dobro delajo, ampak da preveri pri uporabnikih, ali ti izvajalci dejansko dobro delajo. Ne pozabimo, da smo občani in davkoplačevalci naročniki in da je šolski sistem izvajalec – v praksi je namreč občutek ravno obraten. Minister očitno ni videl ankete med učenci, katerih velika večina ni zadovoljna z učnim procesom in velika večina se tudi ne počuti dobro in kar 25 odstotkov jih ima težave z učenjem. Minister ni videl niti ankete med uporabniki, starši, zato ker takšne ankete ni. Pri vsakem okencu javne uprave se tare anketnih listov, s katerimi ocenjujemo delo javnih uslužbencev – v šolah ni ne duha ne sluha o čem podobnem, na kar sem že večkrat opozoril.

Starši in otroci smo statisti v izobraževalnem procesu. Če se skušamo pritožiti nad pedagoškimi prijemi posameznih učiteljev ali nad učnim programom, je odgovor vedno enak: niste strokovnjaki, zato ne morete o tem dajati kompetentnih mnenj, nezadovoljni ste lahko, ampak nas se to ne tiče.

Tako kot starši tudi njihovi predstavniki nimamo nobene možnosti ocenjevanja posameznih delavcev ali vplivanja na vsebino programov, smo le formalni in ne dejanski participativni organ za »strokovnjake«, ki očitno nikoli niso bili na strokovni ekskurziji v severni Evropi in ki jih mnenje uporabnikov ne zanima. Da še nimamo demokratične in moderne ter napredne družbe, se kaže tudi v tem, da bodo sedaj oni – isti, ki so kreirali neustrezen šolski sistem, sami sebi pisali belo knjigo o tem, kako naprej. Belo knjigo lahko pišemo le uporabniki, ki nam je zelo jasno, kaj je dobro in kaj ni in kako dalje.

In kadar javnost kaj sliši o šolstvu, so to šolski sindikati, ki jih slišimo le takrat, ko želijo višje plače. V splošnem interesu je, da imajo javni uslužbenci dobre plače in da dobro delajo. Kar naj se tako organizirajo, da jih bodo imeli, seveda v možnih okvirih skupne blagajne. Torej naj stavkajo za, ali še bolje, kar predlagajo naj drugačno organizacijo in razporeditev razpoložljivih sredstev v proračunu ministrstva.

Bojko Jerman, Dolsko