Rakovec je pojasnil, da je do nedavnega res živel v Ljubljani, da pa se je sam že preselil na Bobovek in da »pospešeno išče prostor«, kjer bi se ustalil skupaj z družino. Stevanović je prvič jasno povedal, kje je sploh v službi. Kakšni so njuni pogledi na mestno politiko, promet, stanovanjsko politiko, turizem, šport, gospodarstvo, javne finance? Marsikje zelo podobni, načini reševanja problemov pa zelo različni. Kot sta zelo različni njuni osebnosti.