Članice EU so imele sicer čas do 8. septembra, da so obvestile komisijo o prenosu direktive, ki je stopila v veljavo spomladi lani. Če v roku dveh mesecev ne bodo v celoti prenesle direktive, jim lahko komisija pošlje obrazloženo mnenje.

Direktiva je ključnega pomena v boju Evropske unije proti terorizmu, na primer glede sankcioniranja s terorizmom povezanih kaznivih dejanj, kot je potovanje v tujino z namenom izvedbe terorističnega dejanja ali vračanje v EU s podobnim namenom.

V okviru direktive so začrtali tudi posebne ukrepe za žrtve terorizma, kot na primer zagotovljen dostop do podpornega sistema dokler ga potrebujejo.

Poleg Slovenije je komisija k uveljavitvi pozvala še Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Grčijo, Hrvaško, Litvo, Luksemburg, Malto, Poljsko, Portugalsko, Romunijo in Španijo.