Kar 93 odstotkov prihodkov, to je 903,4 milijona evrov, je Krka v prvih devetih mesecih dosegla na tujih trgih. Med temi je bila z 29,6-odstotnim deležem največja prodajna regija vzhodna Evropa. Tam je Krka letos do konca septembra ustvarila za skupaj 287,6 milijona evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot v prvih devetih mesecih lani. V Rusiji, ki je Krkin največji posamični trg, se je prodaja povečala za dva odstotka na 189,3 milijona evrov.

Druga po velikosti prodaje je bila regija srednja Evropa s prodajo v višini 239,6 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja se je povečala tako na Poljskem, največjem trgu v tej regiji, kot tudi drugod razen v Latviji.

V regiji zahodna Evropa se je devetmesečna prodaja zmanjšala za tri odstotke na 211 milijonov evrov, pri čemer je skupina Krka največ prodala v Nemčiji, sledile pa so skandinavske države, Španija, Francija in Italija.

V jugovzhodni Evropi, kjer sta Krkina ključna trga Romunija in Hrvaška, je skupina uspela prodajo povečati za 14 odstotkov na 132,3 milijona evrov.

Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji skupine Krka 7,1-odstoten delež, kar vrednostno pomeni 68,6 milijona evrov oz. tri odstotke več kot pred letom.

Celotna prodaja se je povečala v vseh skupinah izdelkov in storitev. Med temi se je prodaja zdravil na recept, ki predstavljajo več kot štiri petine celotne prodaje skupine, povečala za pet odstotkov na 804,3 milijona evrov.