Evropska komisija je v današnji oceni osnutka nacionalnega proračunskega načrta ugotovila, da obstajajo tveganja, da slovenski proračun za prihodnje leto ne bo skladen z evropskimi pravili. Našo državo je pozvala, naj načrtovano porabo javnega denarja uskladi z evropskimi zahtevami in posodobljeni predlog za leto 2019 pošlje komisiji vsaj mesec dni pred posredovanjem rebalansa proračuna v državni zbor.

Ocena, da bi bil slovenski proračun za leto 2019 lahko v neskladju z evropskimi pravili, je bila pričakovana, takšno oceno pa je Slovenija dobila tudi lani. Naša država je kljub septembrski menjavi vlade v Bruselj poslala osnutek proračunskega načrta na osnovi nespremenjenih predpostavk, ki jih je pripravila še prejšnja vlada Mira Cerarja.

Komisija je našo državo pozvala, naj z evropskimi pravili uskladi zlasti razliko med priporočenim in načrtovanim strukturnim naporom ter razliko med priporočeno in predvideno stopnjo rasti neto primarnih izdatkov.

Na ministrstvu za finance so obljubili, da bo Slovenija prihodnje leto pripravila čim bolj skladen osnutek proračunskega načrta, ki ga bo pripravila ob rebalansu proračuna za leto 2019.

Skupaj s Slovenijo so se v skupini držav, kjer obstajajo tveganja proračunske neskladnosti, znašle še Belgija, Francija, Portugalska in Španija. Deset držav je predložilo načrte, ki so skladni s pravili, trije načrti pa so pretežno skladni. Daleč najbolj problematičen je sicer proračunski načrt Italije, ki je po oceni komisije zrel za sprožitev postopka proti državi zaradi previsokega javnega dolga. Če bodo tako menile tudi države članice EU, bo komisija pripravila sprožitev postopka in novo priporočilo Italiji, naj zmanjša primanjkljaj in dolg.