Katja Stubbs Šugman je sestrična decembra lani mnogo prekmalu umrlega prvaka ljubljanske Drame Jerneja Šugmana. Njuna očeta Rajko in Zlatko sta bila brata, piše Maja Remi v novi številki Nedeljskega dnevnika. Danes 85-letni Rajko Šugman je bil v dobrih starih časih zagnan športni delavec, profesor na fakulteti za šport in nekaj let njen dekan. Je tudi avtor številnih biografij, med katerimi izstopajo: Moj brat – njegovo življenje in ustvarjalnosti, Drago Ulaga, Kuki – Evgen Bergant, Kristo, Kristo, Kristo (Boris Kristančič) in Bran ko Elsner - Brane. O Rajkovem bratu, sredi decembra pred desetimi leti preminulem žlahtnem igralcu Zlatku Šugmanu, verjetno ni treba veliko besed – njegovo ime je z zlatimi črkami trajno zapisano v slovensko filmsko, gledališko in televizijsko zgodovino, njegova žena Maja Šugman, tudi igralka, pa ga pogreša še dandanašnji. Seveda je nova ustavna sodnica tudi sestrična Jernejeve starejše sestre Lee Šugman Bohinc, doktorice psihologi je, psihoterapevtke in docentke na fakulteti za socialno delo, poročene s slikarjem in kiparjem Metodom Bohincem.

S kom pa je poročena Katja Stubbs Šugman? O tem v novi tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika.

V 14 sekundah ob 1680 evrov

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, kaj smo doživeli, ko smo se s policisti vozili po avtocesti in lovili prehitre voznike, kaj je povedal vnuk slavnega generala Rudolfa Maistra, kakšni so boji svetovnega zdravstva s superbakterijami, zakaj so tako zelo pomembni čmrlji… – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljske ga dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov.