Da je kakovost življenja v Škofji Loki na visoki ravni in da na marsikaterem področju občina po tovrstnih kazalnikih zaseda visoka mesta med vsemi slovenskimi občinami, so na nedavni delavnici ob snovanju programa kakovostnega staranja v Škofji Loki zatrjevali vsi govorci na javni tribuni. A prostora za izboljšave je še veliko, so dodali.

Povezati številne storitve

»Na delavnicah smo pregledali, kaj imamo za starejše že urejeno, kakšni so zakonodaja in institucionalni okviri ter kaj bi v naši občini še potrebovali,« je dejal župan Škofje Loke Miha Ješe, ki bo to dolžnost opravljal še do drugega kroga županskih volitev. Predlog programa, ki ga bodo dokončno oblikovali po omenjeni delavnici oziroma javni tribuni, bodo preučili tudi občinski svetniki v naslednjem mandatu, z njim pa bodo občinske naloge lažje prilagajali vse starejši škofjeloški populaciji.

Demografske napovedi namreč tudi Škofji Loki ne prizanašajo, opozarja strokovna koordinatorica programa kakovostnega staranja Slavka Zupan. »Do leta 2025 se bo število starejših od 65 let v naši občini povečalo za tisoč in bo takih kar okoli 5000 občanov. Še bolj se bo povečalo število starejših nad 80 let,« pravi. Medtem ko imajo starejši že zdaj na voljo okoli 45 različnih storitev, s katerimi si lahko pomagajo v vsakdanjem življenju, pa so te po njenem še preveč nepovezane, za nekatere pa tudi časovno ali finančno težje dostopne. »Pri vsem tem je treba upoštevati, da imajo različne skupine starejših različne potrebe. Medtem ko so mlajši upokojenci še zelo dejavni in potrebujejo različne programe učenja, gibanja in podobno, je pri nekoliko starejših več potreb na primer po prevozih, najstarejši pa potrebujejo predvsem pomoč pri negi in vsakdanjih opravilih,« še opozarja Zupanova.

Vseh 45 storitev, ki jih ponujajo različne ustanove, organizacije in društva, naj bi bilo bolj preglednih, ko se bodo lahko predstavljale in izvajale v medgeneracijskem centru, ki naj bi ga Škofjeločani čez dve leti dobili v stari vojašnici. Nevladne organizacije po ugotovitvah Sabine Gabrijel z oddelka za družbene dejavnosti občine Škofja Loka največ dejavnosti ponujajo na področju medgeneracijskega sodelovanja pa tudi vseživljenjskega učenja, veliko je tudi kulturnih dejavnosti. Pester je tudi nabor rekreativnih in športnih dejavnosti. »Čeprav upokojenci v Škofji Loki pogrešamo bazen. Nekatere dejavnosti so na voljo v Centru slepih, slabovidnih in starejših, kjer imajo bazen, a so za nas možnosti tako časovno kot prostorsko zelo omejene,« ob tem opozarja koordinatorica programa Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Škofja Loka Nežka Fojkar.

Pri mnogih dejavnostih pogrešajo moške upokojence

Povpraševanja po različnih dejavnostih je veliko, celo podvojili bi lahko obseg programa, pa bi bila mesta zapolnjena, pravi Apolonija Kandus iz Večgeneracijskega centra, delujočega v okviru Zavoda O. So pa različne dejavnosti neenakomerno zastopane po spolu, dodaja. Medtem ko se različnih oblik rekreacije, meditacije, vrtnarjenja in podobnih dejavnosti v glavnem udeležujejo ženske, so filatelisti in šahisti, katerih izposojeni prostori za srečevanje pokajo po šivih, v glavnem moški. V novih prostorih, ki udeležencem ne bodo dajali občutka utesnjenosti, si zato obetajo in želijo bolj mešano udeležbo.

V okviru novega medgeneracijskega in meddruštvenega centra naj bi zaživel tudi nov dnevni center. Tako naj bi v občini delovala dva – novi naj bi bil namenjen družabnim srečanjem in dejavnostim, tisti, ki deluje v okviru institucionalnega varstva starejših, pa bolj varstvu, pojasnjuje aktualni podžupan, ki se je v boju za županski stolček uvrstil v drugi krog, Tine Radinja. Sogovorniki pa opozarjajo, da je ob vsem tem treba poskrbeti tudi, da lahko ljudje pridejo na dejavnosti, ki so jim namenjene. V preteklosti je za to v veliki meri skrbela pobuda Prostofer. Prav omogočanje mobilnosti starejših je po mnenju sogovornikov področje, ki mu bo treba v prihodnje zagotovo posvetiti več pozornosti.