Iz skopo navrženih podatkov ter prikazanih fotografij strokovno skrajno neodgovorne, kakor tudi ekološko, ekonomsko ter zdravstveno hudo škodljive gradnje kanala C0 prek celotnega dotočnega območja podtalnice v zaščitnih conah vzvodno iznad obeh lokacij (Šentvid in Kleče) studencev pitne vode za okoli 300.000 Ljubljančanov, mi je (čeprav brez možnosti vpogleda v projektno dokumentacijo) kot projektantu, nadzorniku gradnje in revidentu številnih kanalizacij postalo tudi takoj jasno, da je vsaj s hidravličnim dimenzioniranjem tega kanala nekaj hudo narobe.

Anže Logar je namreč med drugim navedel računsko pretočno količino kanala z okoli 220 l/s, kar v mešanem sistemu kanalizacije pomeni vsaj okoli 18.300, v ločenem pa vsaj okoli 27.500 priključenih prebivalcev. Celotna občina Medvode premore trenutno 16.362 in občina Vodice 4861 prebivalcev.

Na slikah tekoče gradnje kanala je prikazana uporaba (izredno dragih) enostenskih plastičnih 1200-milimetrskih cevi. Dvomim, da je njihov proizvajalec tem cevem priložil ustrezen statični izračun za predvidene izkopne globine v potresnem območju, kakor to zahtevajo nemške smernice. Menim tudi, da material, statika ter stikovanje teh cevi ne omogočajo popolne vodoneprepustnosti kanala, zato bo zaradi pronicanja ali izlivov fekalij podtalnica in s tem pitna voda bakteriološko hudo ogrožena.

Hidravlična pretočna zmogljivost teh cevi (pri zahtevani minimalni pretočni hitrosti) znaša torej vsaj okoli 910 l/s, kar tako presega štirikratnik predvidene računske pretočne količine 220 l/s. Mimogrede: cene teh cevi hitro naraščajo po eksponentni krivulji v odvisnosti od rasti velikosti premera teh cevi. Res je hudo pokvarjen vsak, kdor bi ob tem grdo mislil in zmotno sklepal.

V Vodicah je v kratkem predvidena ukinitev in odstranitev obstoječe čistilne naprave, ki obratuje že dobro desetletje. Naročniku Občini Vodice sem 5. 2. 2002 za to takrat predvideno čistilno napravo izdelal in predložil revizijo ustrezne projektne dokumentacije. Za priključno vrednost občin Vodic in Medvod se bo morala torej dodatno povečati tudi priključna vrednost ljubljanske čistilne naprave.

Objektivna, neodvisna strokovna revizija in ustrezna strokovna primerjava te centralne gradbene variante (priključka Medvod ter Vodic na ljubljansko čistilno napravo) z žal neizdelano decentralno gradbeno varianto (samostojnih čistilnih naprav za Medvode ter Vodice) bi zagotovo pokazala ne samo ogromno neodgovorno razmetavanje (javnih ter privatnih) finančnih sredstev, temveč tudi hudo ekološko škodo ter posledično hudo in dolgotrajno zdravstveno ogrožanje Ljubljančanov predvsem s koli bakterijami. Žal bodo – kakor vedno – ob prvih škodljivih pojavih vsem sedaj podanim množičnim političnim ter »strokovnim« zagotovilom nemudoma in nepojasnjeno sledile hude izgube spomina. Odgovornost bo hitro sestopala po lestvici službenih položajev povzročiteljev, dokler se ne bo končno z ustreznim medijskim pompom ugotovila krivda običajno zakonodajno nemočnih inšpektorjev.

Vso posledično škodo, vse potrebne, nepotrebne in dodatne stroške pa bodo morali (brez možnosti ugovorov) končno kriti uporabniki neposredno iz lastnih žepov in z lastnim zdravjem.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana