Danes ob 8. uri so policisti, kot so napovedali konec tedna, začeli z zaostrovanjem stavke. Tako so (za zdaj le) na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje začeli temeljito pregledovati tovorna vozila, zaradi česar se je malo pred poldnevom, ko sta na Obrežju o stavki novinarjem govorila predstavnika dveh policijskih sindikatov, že začela delati kolona tovornjakov iz smeri Hrvaške. Podobna slika je bila po besedah Radivoja Uroševiča, predsednika Policijskega sindikata Slovenije, tudi na Gruškovju. A večjih zastojev tedaj še ni bilo. Popoldne pa so po podatkih prometno informacijskega centra za državne ceste tovornjaki na vstop v državo na Obrežju že čakali dve uri in pol, na Gruškovju pa kar pet ur.

»Od petka, ko smo predstavili razloge za zaostritev stavke, do danes nismo prejeli niti vabila niti konkretnega protipredloga na naše stavkovne zahteve. Zato bomo nadaljevali z zaostritvami tudi na drugih lokacijah in pri drugih oblikah policijskega dela,« je dejal Uroševič. »Pričakujemo, da bomo v tem tednu prejeli vsaj kakšen odziv.«

Po besedah Sebastjana Korošca, generalnega sekretarja Sindikata policistov Slovenije, je bistvo stavke, da policisti še temeljiteje opravljajo svoje naloge. »Nabor ukrepov za zaostrovanje stavke je poln, idej je veliko, vse je možno,« pa je bil Korošec skrivnosten glede morebitnih nadaljnjih korakov že ta teden v primeru, če se vladna stran ne bo približala njihovim zahtevam. »Državljanom se teh ukrepov ni treba bati, bati se jih mora vlada. Naj sede z nami za isto mizo in naj neha saditi rožice. Želimo si čim prejšnja pogajanja in zaključek stavke.«

Oba predstavnika sindikatov sta ob tem izrazila začudenje nad povabilom za današnji skupni sestanek vseh pogajalskih skupin z vladno skupino. »Prejeli smo zgolj obvestilo, naj si za popoldne rezerviramo čas za morebitna pogajanja. Toda vabilo je bilo poslano vsem sindikatom v javnem sektorju, stavkajočim, tistim, ki bi stavkali in tistim, ki ne želijo stavkati, skratka vsem. Iz vabila ni jasno niti, kdo je sploh vabljen, še manj pa, da gre za pogajanja o naših stavkovnih zahtevah.« Ali se bodo sestanka udeležili, danes dopoldne še ni bilo jasno, saj, kot je dejal Uroševič, »enostavno ne vemo. Če bomo kot stavkovni odbor povabljeni na pogajanje z vlado za reševanje naših stavkovnih zahtev, se bomo na to odzvali. Na neke splošne pogovore o ekonomsko socialni klimi v Sloveniji pa zdaj ne pristajamo, ker za to ni več časa.«

Kot dodaja Uroševič, sta bila policijska sindikata zavrnjena po vseh ključnih stavkovnih zahtevah, ki da jih »razumejo vsi, razen očitno vladne pogajalske skupine«. Policijska sindikata med drugim zahtevata ponovno vzpostavitev razmerij med plačami primerljivih poklicev, posebno nagrado za vsako leto opravljenega dela, nadomestilo za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odpravo anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju. »Če na naše zahteve ne dobimo neke ponudbe, ki se vsaj malo približuje našim zahtevam, se je tudi z naše strani težko približati,« dodaja Uroševič. Stavka v celotni policiji sicer poteka od 1. oktobra, trenutna zaostritev oziroma stavkovna aktivnost pa se dogaja za zdaj le na omenjenih dveh mejnih prehodih, in to na terminalih za tovorni promet.

Kot nam je pozno popoldne potrdil Korošec, se predstavnika policijskih sindikatov nista udeležila popoldanskega skupnega sestanka. »Četrti člen zakona o stavki pravi, da se je potrebno pogajati z vsakim stavkovnim odborom posebej. Še vedno čakamo na povabilo,« je dejal Korošec.