Črpanje ogljikovodikov s pomočjo frakturiranja na 10–15 vrtinah ni povzročilo prav nobenih onesnaženj podtalnice, saj to tudi teoretično ni mogoče. Takrat se je vrtalo do globin približno 2000 metrov, podtalnica pa se nahaja na globinah do 20 metrov. Sedaj se vrta do globine 3000 in več metrov, podtalnica pa je še kar na globini 20 metrov. Da bi tekočina, ki se skupaj z granulatom vtiska v vrtine pod pritiskom do 1000 barov, pritekla na površino v prepustnih peščenjakih, je seveda nemogoče. Mešanje pojmov s tovrstnimi vrtanji v ZDA in drugje, kjer se vtiskujejo mnogo večje količine v neprepustne skrilavce, na globinah do 1000 metrov, kjer je globina podtalnice približno 100 do 200 metrov pod površino ter se zahtevajo številnejša frakturiranja, je le zlonamerno izkrivljanje situacije, z namenom škodovati tej rudarski dejavnosti zaradi lastnih interesov.

Rudarska inšpekcija je v letih 1995 ali 1996 izdala odločbo, s katero je zadolžila podjetje Nafta Lendava, da likvidira približno 250 opuščenih naftno-plinskih vrtin in opuščene cevovode, pri čemer ni zasledila nobenih posledic uničevanja podtalnice skozi zgodovino vrtanja, sicer bi ukrepala. Tudi britansko podjetje in slovenski partner sta imela vsa dovoljenja za črpanje.

Še več, britansko podjetje je izvedlo zelo obsežne geofizikalne raziskave širšega območja, kar je stalo velike denarce, čeprav je to pravzaprav naloga države, ki pa očitno načrtno uničuje rudarsko stroko in z njo delovna mesta v panogi, ki neprimerno manj degradira okolje kot na primer neka gramoznica. V naši državi imamo kup raznih »doktorjev« in podobnih profilov, ki povzročajo gospodarstvu neizmerno škodo, pa nihče ne ukrepa, zato mladi odhajajo.

Vsekakor gre vodstvu britanskega podjetja čestitati, da jim ob vsem nagajanju še niso popustili živci. Sicer pa imajo na voljo še druge kanale, da preprečijo škodo, ki jim jo povzročajo slovenski »genialci«, kvazi naftni strokovnjaki, takrat pa se bodo komu tudi hlače zatresle.

No, ti so na delu povsod, tretjo razvojno os gradijo prek spodnje Savinjske doline, uničujejo domove, kmetijsko zemljo, hmeljišča, vodonosnike, turizem in še kaj. Drugi tir gradijo z velikimi ovinki, hkrati pa trdijo, da je enotir cenejši od dvotira, vrh vsega pa je uničevanje plodne zemlje za gradnjo tovarne Magna, da ne omenim nagajanj Pipistrelu in podjetju Akrapovič pri pridobivanju zemljišč za novo proizvodnjo itd.

Poslancem, ki se na zadevo prav nič ne spoznajo, bi priporočil, da se začnejo aktivno baviti s korupcijo in sodstvom, ki kar po vrsti opušča pregone proti obtoženim kriminalcem.

Matjaž Cerovac, univ. dipl. inž. rud.