»Bodoči poklic najbolje spoznaš tako, da si ga ogledaš v živo in prisluhneš izkušnjam tistih, ki ga opravljajo,« so prepričani v Gospodarski zbornici Slovenije, ki skupaj z zavodom za zaposlovanje in zavodom za šolstvo že tretjič organizira Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše. V četrtek, 29. novembra, popoldne bo več kot 120 podjetij iz različnih gospodarskih dejavnosti odprlo svoja vrata ter obiskovalcem predstavilo delovne procese, naravo in pogoje dela v konkretnem delovnem okolju.

Poklici, ki so očem bolj skriti

»Namen vseslovenske akcije je, da šolajočo mladino informiramo o dogajanju na trgu dela v Sloveniji, jim približamo naša podjetja in poklice, jih usposobimo za lažje odločanje o nadaljnjih kariernih usmeritvah ter jim tako olajšamo odločitev o izbiri poklica,« pojasnjuje vodja projekta Andreja Sever iz GZS. Dodaja, da želijo učencem, ki se odločajo o nadaljnjem izobraževanju, približati nekatere očem bolj skrite poklice in obenem razbijati stereotipe o manj ali bolj priljubljenih poklicih.

»Pomembno je, da mladi in njihovi starši, ko se odločajo o nadaljnji karieri, dobijo čim več kakovostnih informacij iz prve roke, da vidijo in spoznajo poklice v živo in se pogovorijo z ljudmi, ki določene poklice opravljajo,« poudarja generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Mavricija Batič. »Razmere na trgu dela se spreminjajo, povečuje se razkorak med potrebami delodajalcev in iskalci zaposlitve. Nekatere gospodarske dejavnosti ostajajo brez ustreznega kadra, ker tega preprosto ni. Zato je potrebno sodelovanje različnih akterjev na trgu dela: od šolstva in gospodarstva do zaposlovanja, če želimo te vrzeli uspešno zapolniti.«

Na voljo 8000 mest

V GZS, kjer imajo z omenjeno akcijo pozitivne izkušnje, so prepričani, da morajo »mladi spoznati perspektivne poklice, ki jih naše gospodarstvo potrebuje«. Doslej so Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva izvedli že dvakrat v skupno več kot 300 podjetjih, udeležilo pa se ga je več kot 3500 mladih in njihovih staršev.

Akciji so se letos pridružila podjetja iz vseh regij, največ iz gorenjske, pomurske in podravske. Predstavili bodo poklice na različnih ravneh: od CNC-operaterjev, orodjarjev, strojnikov in elektrotehnikov do inženirjev s področja informatike, elektrotehnike in strojništva ter poklicev v lesarstvu, gostinstvu, turizmu…

Za vse zainteresirane je prostih več kot osem tisoč mest, izbirajo pa lahko med 121 podjetji s področja kovinarstva in strojništva, elektronike, energetike, informacijske tehnologije, gradbeništva, prometa, trgovine in drugih področij. Sodelujoča podjetja so objavljena na spletni povezavi odkrijsvojtalent.si. Obiskovalci lahko izberejo tisto podjetje, ki ga želijo obiskati, in se prijavijo prek navedene povezave. »Pričakali jih bodo zaposleni v podjetju, srečanje pa bo potekalo neformalno in sproščeno,« še dodajajo na GZS.