So po treh sojenjih končali ali bo sledilo še četrto – to je glavno vprašanje, ki zanima Jasno Ržišnik in Milana Lebra, ki so ju že februarja 2014 ustavili v avtu, v katerem je bilo skritih osem kilogramov kokaina. Nanj bo odgovorilo višje sodišče. Senat pod vodstvom Mateje Lužovec je pred dnevi prisluhnil tožilstvu, ki si želi novo sojenje, in obrambi, ki za to ne vidi nobenega razloga. Jasno, saj sta bila Ržišnikova in Leber na okrožnem sodišču oproščena. Rezultat dosedanjega dogajanja gre tudi sicer v prid obrambe: na prvem sojenju so ju obsodili, Leber je dobil šest let zapora, Ržišnikova pa pet, na naslednjih dveh pa oprostili.

Zbrani dokazi nezakoniti

Dne 25. februarja 2014 so ju cariniki ustavili na Lomu. Vzrok: vinjetna in trošarinska kontrola. A nato so v skritem prostoru vozila našli osem paketov, za katere je Leber kar takoj priznal, da je v vsakem kilogram kokaina. Na sodišču je trdil, da zunajzakonska partnerica za to ni vedela, vendar mu niso verjeli. Obsojena sta bila oba. Sodba je bila kasneje razveljavljena, a še preden se je začelo novo sojenje, je prišla dodatna dokumentacija. Iz nje je izhajalo, da so policisti obtožena že kar nekaj časa pred aretacijo zasledovali in jima prisluškovali. In da ju cariniki niso ustavili po naključju, pač pa na prošnjo policije. Na sojenju se je izkazalo, da so policisti preiskovali večjo kriminalno združbo, ki naj bi se ukvarjala z drogo, del nje naj bi bila tudi Leber in Ržišnikova. Ker pa so v času njunega prijetja zoper preostale osumljence še vedno izvajali prikrite preiskovalne ukrepe, so ostali tiho, da ne bi ogrozili preiskave. Sodnica Alja Kratovac je obtožena potem oprostila. Menila je, da bi morali že takoj razkriti vse dokaze, sicer gre za kršitev pravice obtoženih do učinkovite obrambe in poštenega sojenja. Ni verjela izjavam policistov, da niso bili prepričani, da je v avtu droga, in da so pritegnili carinike, ker so zavoljo izsledkov prisluškovanj sumili, da tihotapita zlato, kovine, sladkor. Da so v postopek vključili carinike, je bila po njenem mnenju zvijača, tako so cariniki igrali le podaljšano roko policije. Med preiskavo avta zbrane dokaze, tudi kokain, je ocenila za nezakonite.

Višji sodniki ji niso dali prav. Zvijačnost policistov so zavrnili, prav tako so dopustili možnost, da policija res ni bila prepričana, da je v avtu droga. In da je ravnala prav, ko je obvestila carinike s širšimi pooblastili za pregled vozila. Pa še, da niso bile kršene nobene z ustavo zagotovljene človekove pravice in svoboščine. Vendar se je tudi novo sojenje (pred isto sodnico) končalo z oprostilno sodbo. Tožilka Katjuša Čeferin je v pritožbi, ki jo je zdaj predstavila na višjem sodišču, nanizala več pripomb. Na primer: sodnica je zapisala, da je policija z zvijačo kršila kazenskopravna jamstva, ni pa razložila, katera. Da je po eni strani prikrite ukrepe ocenila kot zakonite, ravnanje carinikov pa v skladu s pristojnostmi, po drugi strani pa sklenila, da so policisti napotili carinike za osumljencema nezakonito. Vztrajala je, da policisti niso bili prepričani, da je v avtu kokain, in ugovarjala kršitvi pravice do učinkovite obrambe, češ da je bila obramba s prikritimi ukrepi seznanjena še pred začetkom drugega sojenja.

Prirejene izjave policistov in carinikov

Zagovornik Andrej Gerlovič je to izjavo ocenil za cinično: če se zoper prvo sodbo, s katero je bil Leber obsojen na šest let, ne bi pritožili, bi postala pravnomočna. »Obramba se mora takoj seznaniti z vsemi dokazi, na katerih temelji obtožba,« je poudaril. Pričevanja policistov, da niso bili prepričani, ali je v avtu droga, in carinikov, da je policisti pred ustavitvijo vozila niso omenjali, je označil za prirejena. Po mnenju obtoženkinega odvetnika Ivana Šalinoviča je carina opravila delo policije, poleg tega je dolžnost sodelovanja, opredeljena v zakonu o carinski službi, v nasprotju z ustavno zagotovljenim privilegijem zoper samoobtožbo. Čeferinova je glede tega poudarila, da so cariniki ob najdbi droge takoj poklicali policijo, ki je osumljenca podučila o njunih pravicah. Vse to je vzrok, da je predlagala še eno sojenje, a tokrat pred povsem spremenjenim senatom.