Nekdanji prvi mož Splošne bolnišnice Jesenice Igor Horvat in nekdanji direktor podjetja ISS Facility Services Rudi Zupan sta na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča sedla že prejšnji teden. Včeraj so se o krivdi za domnevno sporne posle med bolnišnico in podjetjem, ki so jih sklenili pred osmimi leti, izrekli še prokuristka podjetja ISS Facility Services Franja Nareks, vodja jeseniške poslovne enote podjetja Binka Dedić in nekdanja glavna sestra jeseniške splošne bolnišnice Zdenka Kramar. Vsi so krivdo za očitana kazniva dejanja – Horvat in Kramarjeva sta obtožena zlorabe položaja, ostali pa pomoči pri tem – zavrnili.

Podrobnosti bodo znane na glavni obravnavi

Kot je napovedala sodnica Lea Habjanič, se bo sojenje z glavno obravnavo začelo predvidoma v drugi polovici decembra ali v začetku januarja prihodnje leto. Za včerajšnje predobravnavne naroke okrožni državni tožilec Matej Oštir ni imel kaznovalnega predloga za primer, da bi obtoženi krivdo priznali. Sodnica pa je opozorila tudi na premoženjskopravni zahtevek, ki ga je priglasil oškodovanec, torej bolnišnica. Ta po besedah pooblaščenca bolnišnice Urbana Vrtačnika znaša dobrih 1,3 milijona evrov.

Tožilstvo obtožnice ni predstavilo, zato podrobnosti niso znane. Kot gre razbrati iz vsebine sojenja, ki se je na kranjskem oddelku delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani že končalo in katerega nepravnomočna sodba je tudi v spisu tokratnega postopka na ljubljanskem okrožnem sodišču, domnevno sporno dogajanje sega v leto 2010, ko je Splošna bolnišnica Jesenice na podlagi javnega razpisa sklenila pogodbo z ISS Facility Services kot najugodnejšim ponudnikom. A pogodba naj se ne bi izvajala pravilno, zaradi česar naj bi v 44 mesecih opravljanja del po pogodbi bolnišnica utrpela za skoraj 1,4 milijona evrov škode. Med drugim naj bi ISS Facility Services zagotavljal premajhno število osebja za čiščenje bolnišničnih prostorov in receptorske storitve, naloge sanitarnega inženirja naj bi opravljala oseba, ki ni bila ustrezno usposobljena, do oškodovanja pa naj bi prišlo tudi zaradi nepravilnosti pri dobavi papirne galanterije in drugega materiala.

Cena za storitve se je po enem letu dvignila

Kot se je pokazalo na zaslišanju prič v sojenju na delovnem in socialnem sodišču, so bila nekatera določila v pogodbi med bolnišnico in podjetjem zapisana dvoumno. Tako denimo ni bilo povsem jasno, ali je bilo podjetje zadolženo za dobavo papirne galanterije ali pa naj bi nabavljen papir zgolj razvažalo po oddelkih. Prav tako ni bilo jasno, so na omenjenem sojenju opozorile priče, ali mora biti po pogodbi 70 ljudi v bolnišnici v vsakem trenutku ali zgolj na mesečni ravni. Nejasnosti so bile tudi glede prisotnosti sanitarnega inženirja. Da naj ISS Facility ne bi opravljal vseh pogodbenih obveznosti, so vodstvo podjetja iz bolnišnice obvestili leta 2013. Že leto po podpisani pogodbi pa so v bolnišnico začeli prihajati višji računi za opravljene storitve, a so v bolnišnični računovodski službi ugotovili, da je povišanje cene po 12 mesecih skladno s pogodbo.

Svet Splošne bolnišnice Jesenice je Igorja Horvata s funkcije direktorja razrešil spomladi leta 2014 zaradi malomarnega opravljanja dolžnosti, podal pa je tudi ovadbo zaradi suma nezakonite porabe javnih sredstev, tudi zaradi spornega poslovanja s podjetjem ISS. Gorenjski kriminalisti so kasneje zaradi zlorabe položaja poleg Horvata in Kramarjeve kazensko ovadili tudi vodjo poslovne enote ISS Jesenice Binko Dedić, vsi trije pa so kakršnokoli oškodovanje bolnišnice v postopku, ki je potekalo pred delovnim in socialnim sodiščem, zanikali. Omenjeno sodišče je sicer spomladi letos tožbeni zahtevek Splošne bolnišnice Jesenice, ki je od Horvata in Kramarjeve zahtevala več kot milijon evrov, zavrnilo. Vendar pa sodba še ni pravnomočna. Pooblaščenci bolnišnice so namreč napovedali pritožbo, o njej pa višje delovno in socialno sodišče, kot so nam sporočili s sodišča, še ni odločilo.