Medtem ko med vrhniškimi županskimi kandidati ni bistvenih razlik, ko gre za vprašanje Kemisa, se v povezavi s tem predelovalcem odpadkov še naprej bijejo bitke v različnih postopkih. Enega teh je pred dnevi končalo ministrstvo za okolje in prostor, ki je na drugi stopnji ugodilo pritožbi občine. Tej je prvostopenjski organ zavrnil zahtevo, da bi bila kot stranski udeleženec udeležena v postopku, v katerem okoljski inšpektorat nadzira izpolnjevanje obveznosti Kemisa iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Okoljsko ministrstvo je zdaj na drugi stopnji občini pritrdilo in jo vključilo v postopek. To med drugim pomeni, da je dobila lokalna skupnost vpogled v dokumentacijo, v prihodnje pa bo obveščena o postopku. Predstavniki civilne iniciative Eko Vrh in odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa občino, so že dobili v vpogled gradivo in ga preučujejo.

Neskladje v odločbah

Kmalu po tem, ko je 15. maja lani v Kemisu zagorelo, je inšpektorat odločil, da mora Kemis nehati obratovati, dokler spet ne vzpostavi pogojev, ki mu jih določa okoljevarstveno dovoljenje. Kemis je sicer aprila letos spet začel obratovati v delu stavbe, ki ga požar ni zelo prizadel. Tedaj je inšpektorat pregledal stanje v tem delu podjetja in Kemisu dovolil obratovanje. Kemis želi stanje, ki bo ustrezalo zahtevam iz okoljevarstvenega dovoljenja, vzpostaviti tudi v preostalem delu. O tem bo inšpektorat prav tako odločal, in sicer ko ga bo Kemis obvestil o tem, da so sanirali tudi ta del. Glede na napovedi Kemisa v preteklosti bi se to lahko zgodilo kmalu. Doslej pri tem postopku občina ni smela sodelovati. Od zdaj ima to pravico, kajti lokalna skupnost bo kot stranski udeleženec lahko vplivala na postopek.

V zadnji, občini naklonjeni odločbi okoljskega ministrstva je mogoče zaznati nedoslednost. Tokrat je namreč občini priznalo pravni interes, ker je lastnica infrastrukture lokalnega pomena, to sta javno vodovodno in komunalno omrežje. Če Kemis ne bi izpolnjeval pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja, bi bila ta infrastruktura lahko ogrožena, je ministrstvo prikimalo občini. Zanimivo, da v drugem postopku, v postopku gradbenega inšpektorata, istih argumentov ministrstvo za okolje in prostor ni upoštevalo. V tistem postopku je občina sicer navedla več argumentov, zakaj meni, da bi morala biti stranka v postopku. Eden teh je bil tudi potencialno ogroženo komunalno in vodovodno omrežje, česar pa tedaj ministrstvo občini ni priznalo kot pravni interes.

»Kako lahko ministrstvo enkrat te zadeve priznava, drugič ne? Tega si ne znam razložiti,« je začuden odvetnik Tomaž Petrovič, ki bo bržkone to neskladje izpostavil na upravnem sodišču, kjer poteka boj, ali bo občina lahko vstopila v postopek gradbene inšpekcije. Ta odločitev bi utegnila biti še pomembnejša v luči bitke lokalne skupnosti, ki želi Kemis pregnati z Vrhnike, kajti lahko bi odprla vprašanje, ali je predelovalec odpadkov upravičeno brez gradbenega dovoljenja obnavljal del stavbe, poškodovane v požaru.

Županski kandidati proti Kemisu

Sicer je Kemis tudi ena od predvolilnih tem, vendar velikih razlik med tremi županskimi kandidati ni. Daniel Cukjati, Peter Gabrovšek in Viktor Sladič, ki se potegujejo za župansko mesto, so na predvolilnem soočenju pred dnevi vsi po vrsti zatrdili, da bodo delovali v skladu s sklepom občinskega sveta, da mora Kemis zapustiti vrhniško občino. Medtem ko sta Gabrovšek in Cukjati zavzela jasno stališče, da je treba slediti temu cilju, je Sladič predlagal »defenzivno držo in izvajanje ukrepov, ki nam jih zakonodaja daje kot pravico in so hkrati dolžnost Kemisa kot izvajalca nevarne dejavnosti«. Vsi trije se tudi strinjajo, da se je v povezavi z državo treba lotiti načrta sanacije onesnaževanja v preteklosti.