Poslovnik mestnega sveta določa pravila, po katerih tečejo seje, in predpisuje tudi sankcije, če svetniki teh pravil ne upoštevajo. Poslovnik županu, ki predseduje sejam, omogoča več ukrepov proti neposlušnim svetnikom. Prvi je izrek ustnega opomina, ki ga župan lahko izreče, če kdo govori, ko mu ni bila dana beseda ali ko mu je bila beseda odvzeta, oziroma če kako drugače krši določbe poslovnika. Nadaljnji ukrep je ukor, ki ga lahko župan izreče svetniku, ki ne upošteva opomina. »Če kdo ne upošteva opomina ali ukora, predsedujoči lahko svetu predlaga njegovo odstranitev s seje ali dela seje,« dalje opredeljuje poslovnik.

Župan lahko svetnikom po predhodnem opominu odvzame besedo, če se recimo izražajo žaljivo, če kršijo poslovnik ali če se ne držijo točke dnevnega reda. Prav zaradi slednjega je v minulem mandatu Zoran Janković podelil nekaj opominov in odvzel tudi besedo.

Janković je na 7. seji izrekel dva opomina. Najprej Jerneju Pavlinu (SDS), ker je pri točki o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo športne dvorane v Štepanjskem naselju omenjal javno-zasebno partnerstvo Stožice. Ker je Pavlin nadaljeval misel, mu je Janković vzel besedo in jo dal samostojnemu svetniku Denisu Strikoviću. Tudi on po županovem mnenju ni razpravljal o dotični točki, zato je še njemu dal opomin.

Nato je Pavlin Jankovića pozval, naj vodi »sejo v skladu s poslovnikom, prvič. Drugič, da se dostojno obnašate do vsakega razpravljalca. Da niste žaljivi, arogantni, nesramni, tako kot ste bili pred nekaj trenutki do mene, ko ste mi neupravičeno odvzeli besedo, še prej pa izrekli opomin. In končno, samo strahopetec se skrije za mikrofon in pritiska na rdeči gumb in samo strahopetnež se boji soočanja argumentov.« Janković mu je odvrnil le: »Gumb ni rdeč, ampak je zelen, tako da bom še naprej jemal besedo z zelenim gumbom.«

Tudi na 18. seji je bilo pestro. Janković je pri obravnavi poročila o izvrševanju proračuna za prvo polovico tistega leta Draganu Matiću (SMC) in Anžetu Logarju (SDS) očital, da sta v parlamentu glasovala proti interesom Ljubljane, ko sta glasovala za zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ob tem je govoril tudi o javnem podjetju Žale. Matića je to tako zelo zmotilo, da je županu zabrusil: »Gospod župan, jaz bi rad pojasnilo, če mi lahko razložite, v zvezi s katero točko dnevnega reda ste razpravljali. Kakor jaz razumem, Žale niso na dnevnem redu, in predlagam, da sami sebi izrečete opomin, ker kršite poslovnik in mimo dnevnega reda govorite o nečem, kar sploh ni na dnevnem redu.« Janković je predlog zavrnil s pojasnilom, da je bila tudi ta tematika del realizacije proračuna. vbr