Znano mi je, da so grožnje in žalitve strank po telefonu vsakdanjik. Ker so kolegi preobremenjeni in ne utegnejo končati postopkov v razumnem času, sledijo tudi prijave inšpekciji, kar povzroča dodaten stres. Delodajalec pa se včasih lahko odloči tudi za uvedbo postopka kazenske odgovornosti in zaposleni lahko ostane brez zaposlitve in se ga lahko tudi finančno sankcionira. Seveda v praksi, tudi v javnem sektorju, obstajata mobing in šikaniranje nadrejenih.

Posledično vsemu naštetemu sledi velika bolniška odsotnost, ki povzroči pomanjkanje kadra in preobremenitev preostalih zaposlenih. Ta krog se vrti že dolgo.

Primer Tobačne je pokazal pomembnost upravnih enot, kar se tiče upravnih storitev, in jasno kaže nesposobnost ministrstva za javno upravo, kar se konkretno tiče kadrovskega načrta Upravne enote Ljubljana. In težave niso samo na Upravni enoti Ljubljana, temveč tudi na drugih upravnih enotah, ki izvajajo upravne naloge v pristojnosti osmih ministrstev. Največji pritiski strank se nanašajo na področje gradbenih zadev, birokratske anomalije so tudi na drugih področjih.

Nobena vlada do danes ni resno pristopila k reformi javnega sektorja in posledica tega bodo stavke javnega sektorja. Javnost upravne enote sprejema kot samoumevne organe in se ne zaveda, da smo servis za ljudi, ki prihajajo z vsega sveta. Podatki o delu upravnih enot so dostopni na MJU.

Ker se zavedamo zahtevnosti in obsega svojega dela, ker smo preobremenjeni, kadrovsko podhranjeni in porazno ovrednoteni, smo ustanovili svoj Sindikat upravnih enot Slovenije (SUES). Na naši spletni strani smo objavili podatke, iz katerih je razvidno, da nas je v zadnjih desetih letih dobrih 25 odstotkov manj kot prej in se zavedamo, da se je obseg našega dela povečal. Ker si upravičeno zaslužimo več, vabimo vse zaposlene na upravnih enotah, naj se nam pridružijo.

Miha Veladžič, predsednik SUES, zaposlen na Upravni enoti Ljubljana