Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev znotraj proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini nekaj več kot 830.000 evrov na proračunsko postavko Programov Evropske vesoljske agencije (ESA). Omenjena sredstva bo ministrstvo namenilo izstrelitvi satelita Nemo HD.

Od priprav do zagona satelita sicer stroški izstrelitve znašajo 2,3 milijona evrov. Nekaj sredstev ministrstvo že ima na proračunski postavki ESA, pričakuje pa, da bodo izstrelitev finančno podprla tudi druga ministrstva.

Izstrelitev tega satelita bo prispevala k mednarodni promociji specializiranih znanj in tehnologij, ki jih razvijajo v Sloveniji. Satelit bo namreč dopolnjeval evropski sistem Copernicus in zagotavljal lasten vir podatkov za potrebe urbanizma, ekologije, kmetijstva, gozdarstva in transporta.

Ta satelit so razvili v Centru odličnosti Vesolje-SI, ki je bil v 85 odstotkih financiran iz sredstev Evropske unije, v 15 pa iz slovenskega proračuna. Kot piše na spletni strani centra, bo ta mikrosatelit z maso 65 kilogramov z višine 600 kilometrov dosegel prostorsko ločljivost 2,8 metra pankromatsko in 5,8 metra multispektralno.