Kamniški občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta v minuli sestavi med drugim podprli poravnavo med Meščansko korporacijo in občino za denacionalizirana zemljišča na kamniških Žalah, za katera se denacionalizacijski postopek vleče že desetletja. Gre za skupno približno 21.466 kvadratnih metrov velika zemljišča, ki jih je geodetska uprava ocenila na približno 132.000 evrov. Z že dogovorjeno poravnavo, ki naj bi jo končali še letos, naj bi občina Meščanski korporaciji odštela 141.000 evrov oziroma približno 6,6 evra nadomestila za kvadratni meter zemljišča.

»Občina Kamnik zemljišča nujno potrebuje, saj so znotraj območja, namenjenega razširitvi osrednjega mestnega pokopališča in parkovni ureditvi,« je pojasnila direktorica občinske uprave Maja Sušnik in dodala, da sta pri dogovoru upravičenka in zavezanka upoštevali predvsem javni interes. Z dogovorom bo občina postala dokončna lastnica zemljišč, agrarna skupnost Meščanska korporacija Kamnik pa bo prejela nadomestilo, ki vključuje tudi vse obveznosti, ki jih ima ali bi jih lahko imela na podlagi denacionalizacijskega postopka. Zato ta ne bo več mogla vlagati nobenih dodatnih zahtevkov zoper občino ali državo.

Usoda občinske stavbe še ni znana

V občini Kamnik že desetletja teče denacionalizacijski postopek tudi še za nekatere druge nepremičnine agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik na območju občine, ki so bile po drugi svetovni vojni nacionalizirane. Ker sta občina in Meščanska korporacija prav letos potrdili, da bosta pospešili dogovore, saj desetletja trajajoči postopki in pravna negotovost ne koristijo nobeni od udeleženih strank, je bilo letos pravnomočno končanih že več postopkov. Med drugim sta se obe strani končno strinjali, da obstajajo realne ovire za vračilo zemljišč v naravi na Malem gradu, zemljišč, na katerih so infrastrukturni objekti, kot so zelenice, parki, ceste, poti, parkirišča, spomeniki, ter zemljišč na kamniških Žalah, na katerih je v času odločanja že pokopališče oziroma pripadajoča zemljišča, na katerih je park.

Obe strani sta se prav tako strinjali, da ju ne zanima solastništvo denacionaliziranih zemljišč. Tako ostajajo odprte le še zadeve v zvezi z nekaterimi drugimi manjšimi zemljišči na kamniških Žalah in zahtevnejši postopek glede možnosti vračila občinske upravne stavbe. Dogovori o slednji naj bi stekli na začetku naslednjega leta, so povedali na občini. Dodali so, da je bil dogovor, da ostane občina lastnica zemljišč na Žalah, usklajen že nekaj tednov pred zadnjo sejo občinskega sveta. Sicer pa je, kot so pojasnili, občina v skladu z odločbo upravne enote Kamnik že lastnica zemljišč, ki v naravi predstavljajo pokopališče Žale s spremljajočimi površinami, in je odločba o tem tudi že pravnomočna. Do konca leta bo končan tudi postopek poravnave, so dodali.