Salus je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil, da so bili izpolnjeni odložni pogoji po prodajni pogodbi med Salusom in lastniki 14.827 delnic družbe Sanolabor ter da je z današnjim dnem nastopil zaključek po prodajni pogodbi.

Salus bo v prihodnjih dneh skladno z zakonom o prevzemih objavil prevzemno ponudbo za vse preostale delnice družbe Sanolabor. Prodajna pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni, če Salus v prevzemni ponudbi, skupaj z delnicami, ki so predmet prodajne pogodbe, ne pridobi 75 odstotkov glasovalnih pravic v družbi Sanolabor, so še sporočili.

Omenjenih 14.827 delnic predstavlja 58,2 odstotka vseh delnic in 58,4 odstotka delnic z glasovalno pravico.

Salus je prodajno pogodbo z lastniki omenjenega deleža Sanolaborja sklenil maja letos, julija so nakup potrdili delničarji Salusa, septembra je koncentracijo odobrila tudi agencija za varstvo konkurence.