Pri večini ostalih otrok, ki so sodelovali v kontrolnem, to je venskem odvzemu krvi, pa je bila vsebnost svinca v krvi nižja od 50 mikrogramov na liter krvi.

»Nižje izmerjene vrednosti pri kontrolnih odvzemih so pričakovane, saj podobno opažamo že več let. Razlogi so najbrž v večji pozornosti družin po prejetem obvestilu o ugotovljeni povišani vsebnosti svinca v krvi otrok, nekaj malega pa tudi v metodologiji. Seveda pa sta tudi dve ugotovljeni visoki vrednosti svinca v krvi preveč,« so za STA pojasnili na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot bolj zaskrbljujoče pa so na NIJZ označili dejstvo, da 10 otrok ni prišlo na kontrolni odvzem. To po navedbah NIJZ ni zgolj odraz nezainteresiranosti staršev, ampak v nekaterih primerih tudi nemoči, ko se problem pri isti družini ponavlja več let in pri več otrocih. Hkrati pa v neposrednem bivalnem okolju ne uspejo izvesti ustreznih preventivnih ukrepov, kot sta asfaltiranje makadamov in menjava vrtnih tal, ker gre za zasebna zemljišča.

Pri visoki izpostavljenosti svinec lahko škodi možganom

NIJZ vse tiste otroke, pri katerih so ugotovljene visoke vsebnosti svinca pri kontrolnih odvzemih krvi, napoti v razvojno ambulanto Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer imajo zagotovljeno specialistično obravnavo. V primeru zapletov oz. ugotovljenih vplivov na zdravje pa so nekatere otroke že obravnavali tudi na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, so pojasnili na NIJZ.

Ob tem so poudarili, da ima lahko izpostavljenost svincu resne posledice za zdravje otroka in da so zdravstvene težave pri večji izpostavljenosti večje. Pri zelo visoki izpostavljenosti lahko svinec škodi možganom in centralnemu živčnemu sistemu, povzroča komo in celo smrt.

Pri nižji izpostavljenosti in koncentracijah svinca v krvi, ki so nekoč veljale za varne, to je pri vsebnostih manj kot sto mikrogramov na liter krvi, po navedbah NIJZ ni očitnih simptomov, je pa cela vrsta različnih škodljivih učinkov v telesu, kar lahko privede do zmanjšanja inteligenčnega količnika in vedenjskih sprememb. Izpostavljenost svincu povzroča tudi anemijo, hipertenzijo, okvaro ledvic, imunotoksičnost in toksičnost za reproduktivne organe.

Spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline je del 15-letnega vladnega program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v tej s težkimi kovinami obremenjeni dolini, ki se izvaja od leta 2008. Letos je bila po petih letih ponovno izvedena prevalenčna študija, ki vključuje večje število otrok različnih starosti in za primerjavo tudi skupino otrok iz Spodnje Mežiške doline.

Prevalenčna študija je letos zajela 526 otrok in pokazala, da se vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline, ki so svincu najbolj izpostavljeni, ne nižajo več tako kot v prvih letih izvajanja okoljskega programa. Vključeni v program sanacije so zato predlagali dodatne ukrepe in hkrati poudarili nujnost aktivne vključitve potencialnih onesnaževalcev v reševanje problematike.