Visoka podpora županu Zoranu Jankoviću, ki jo je izmerila naša javnomnenjska anketa, je povezana z na splošno zelo pozitivno oceno dela mestne oblasti na številnih področjih in odobravanjem izvedenih projektov v minulih mandatih. Po naši anketi pri tem izstopajo predvsem zapiranje mestnega središča za promet, prenova Slovenske, Gosposvetske in drugih ulic, urejanje igrišč in parkov ter ravnanje z odpadki.

Manj navdušeni so Ljubljančani nad storitvami javnega potniškega prometa, parkirno politiko in urejanjem kolesarske infrastrukture. Najnižjo oceno si je prislužil projekt športnega parka v Stožicah, Jankovićev kronski projekt iz prvega mandata, ki pa zaradi nasedle investicije v trgovsko središče in sumov o domnevnih nepravilnostih med ljudmi očitno ne uživa več pretiranega ugleda. Še posebno je bila do tega projekta kritična kategorija anketirancev z visokošolsko izobrazbo.

Proti garažni hiši pod tržnico

V javnomnenjski anketi smo polnoletne prebivalce Ljubljane, ki so nam predhodno zagotovili, da se bodo udeležili volitev, spraševali tudi, kaj bi moral Janković, če bi bil ponovno izvoljen, storiti s projekti, ki jih obljublja že več mandatov. Zanimiva je zelo visoka, 77-odstotna podpora izvedbi prenove Plečnikovega stadiona, ki pa ji glasno nasprotuje skupina bližnjih stanovalcev. Zaradi njihovih pritožb v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja projekt stoji že skoraj desetletje, pri čemer ni razrešeno niti še vprašanje lastništva zemljišča, ki si ga lastijo prebivalci Fondovih blokov.

Aktualne mestne oblasti po naši javnomnenjski anketi uživajo tudi podporo pri zastavljenem projektu prenove Roga, pri čemer je treba opozoriti na velike razlike, povezane s starostno sestavo anketirancev. V kategoriji mladih do 30. leta namreč večina temu projektu nasprotuje, medtem ko je pri starejših podpora projektu velika.

Pri vprašanju o usodi projekta plavalnega centra Ilirija skoraj ni bilo dvomov, saj je skoraj 80 odstotkov anketirancev odgovorilo, naj Janković, če bi bil izvoljen, prenovo izvede, le dobre štiri odstotke pa jih je odgovorilo, da bi morala občina od projekta odstopiti. Ljubljančani si pač brez dvoma želijo nov pokriti plavalni bazen, ki ga mestne oblasti obljubljajo že vsaj dvajset let.

Večine sodni postopki proti Jankoviću ne ganejo

Edini projekt, ki je po mnenju večine anketirancev zrel za preklic, je gradnja podzemne garažne hiše in prenova osrednje tržnice. Projektu nasprotujejo predvsem ženske, meščani, starejši od 60 let, in tisti z visoko (ali še višjo) izobrazbo. Pričakovano so tudi pri tem vprašanju odgovori močno strankarsko določeni, a tudi med volilci, ki nameravajo voliti Listo Zorana Jankovića, je skoraj 30 odstotkov takšnih, ki prenovi mestne tržnice z garažno hišo pod njo nasprotujejo. A to najbrž Jankovića, če bo dobil še en mandat, ne bo odvrnilo od projekta, za katerega zagotavlja, da bo dokončan v prihodnjem mandatu.

Zdi se, da na podporo Jankoviću pomembneje ne vplivajo sodni postopki, ki tečejo proti aktualnemu županu. Kar 60 odstotkov anketirancev je namreč kljub dvema pravnomočnima obtožnicama in več sodnim preiskavam odgovorilo, da to ne vpliva na njihovo zaupanje kandidatu, tretjina pa je takih, ki so povedali, da to dejstvo določa njihovo zaupanje Zoranu Jankoviću. V kateri smeri, pa nismo več raziskovali…