Policijska notranja komunikacija namreč temelji na veljavni zakonodaji in stroki.

Nikakor ne drži navedba novinarja, da se v primerih obravnave prosilcev za azil s strani mešane patrulje, tudi ko postopki tečejo na slovenskem ozemlju, prepušča hrvaški policiji. Na slovenskem ozemlju pri varovanju državne meje izvaja suverenost in z zakonom določena pooblastila izključno slovenska policija, razen tistih, ki jih posebej določata meddržavna sporazum o čezmejnem policijskem sodelovanju in protokol o delovanju mešane patrulje. Tudi na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da tujce Hrvaška od Slovenije sprejema le v skladu z mednarodnim sporazumom o vračanju tujcev.

To pomeni, da se osebe, ki so bile prijete pri nezakonitem prehodu državne meje in so zaprosile za mednarodno zaščito, preda v postopek pristojni službi MNZ in se jih odpelje v azilni dom, ne glede na to, ali je osebe prijela slovenska policija ali pa slovensko-hrvaška mešana patrulja.

V primerih, ko so bile osebe prijete pri nezakonitem prehodu državne meje in niso zaprosile za mednarodno zaščito, pa se opravi neformalno vračanje Hrvaški, skladno z veljavnim sporazumom med državama o izročitvi oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito. Če take osebe prime mešana slovensko-hrvaška patrulja na slovenskem ozemlju, se jih registrira vključno z vnosom v računalniško evidenco ter se jih preda na za to določenem mejnem prehodu.

Tudi upoštevaje dosedanje odločitve evropskega sodišča za človekove pravice nikakor ne moremo govoriti o nedovoljenih vračanjih na meji, saj sodna praksa pravi, da bi lahko o tem govorili v primerih, če ne bi migrantom omogočali dostopa do azilnega sistema oziroma informacij o pravici do mednarodne zaščite, če jim ne bi zagotavljali individualne obravnave oziroma vračanj sosednjim državam ne bi izvajali na mejnih prehodih. V nasprotju s tem lahko zagotovimo, da Slovenija vsem migrantom zagotavlja vse našteto.

Nikakor torej ne drži poudarek, da »Slovenija prepušča begunce Hrvaški«, kot je bralce že z naslovom nagovarjal članek.

Mag. Vesna Drole, vodja sektorja za odnose z javnostmi Policije