Nedavno so v Zdravstvenem domu (ZD) Ravne predali namenu nov prizidek z dvigalom in požarnim stopniščem, obenem pa sta v njem dobili prostor dve dodatni ambulanti družinske medicine. Kot je povedala Sabina Hovnik iz ZD Ravne, so s tem omogočili svojim uporabnikom, še zlasti gibalno oviranim, lažji dostop do izbranih zdravnic in zdravnikov, obenem pa so zadostili zakonskim obvezam, kar zadeva požarno varnost. Čeprav je bila celotna naložba ocenjena na dobrega pol milijona evrov, jih je realizacija stala nekaj manj kot 470.000 evrov.

Zmanjkuje denarja za opremo

»V ZD Ravne imamo trenutno v ambulantah družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju 23.748 opredeljenih oseb. To v povprečju pomeni 1832 na ambulanto, kar je sto več, kot znaša republiško povprečje. Trenutno imamo zaposlenih 13 zdravnic, osem pa jih je na specializaciji, od teh bosta dve specializacijo zaključili spomladi prihodnje leto,« je dejala Hovnikova.

Dogovor med zdravniškimi sindikati in ministrstvom za zdravje o novem standardu, ki v praksi pomeni, da bi izbrani zdravnik imel opredeljenih zgolj 1500 pacientov, pa neizbežno terja tudi uvajanje oziroma urejanje novih ambulant. »V zdravstvenih postajah Črna, Mežica in Prevalje imamo v ta namen že pripravljene prostore, ki jih je treba le še primerno urediti, na Ravnah pa smo prav zdaj uredili dve,« je povedala Hovnikova.

Kot še ugotavljajo na Ravnah, bo pri realizaciji večjih projektov v prihodnje nujno trdnejše sodelovanje med ustanovitelji in ministrstvom za zdravje, saj denarja od amortizacije ni dovolj, da bi jim tovrstne naložbe uspelo realizirati v kratkem. A ne gre zgolj za ureditev prostorov, kar dobro vpliva tako na počutje uporabnikov storitev na eni in zaposlenih na drugi strani, temveč je treba prostore na koncu tudi primerno opremiti z običajno dragimi aparaturami, čemur pa marsikje sami niso kos.