Zaupanje v EU je izrazilo 59 odstotkov vprašanih, v nacionalne vlade pa 42 odstotkov vprašanih, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli med 62.000 osebami v 204 različnih regijah v EU, danes pa so prve ugotovitve objavili v Bruslju.

V Sloveniji je v obeh statističnih regijah, Vzhodni in Zahodni, trend zaupanja v Evropsko unijo v intervalu med 50 in 65 odstotki. Vladi pa v obeh statističnih regijah v Sloveniji zaupa manj kot 35 odstotkov vprašanih.

Najvišje zaupanje v EU, nad 65 odstotki, je v regijah na Portugalskem, v Španiji, Nemčiji, na Švedskem in Finskem, Irskem, Romuniji, na Poljskem in v baltskih regijah. Najmanj pa EU zaupajo v nekaterih francoskih in britanskih regijah.

Poleg Slovenije nacionalnim vladam najmanj zaupajo v nekaterih španskih in francoskih regijah ter v regijah na Hrvaškem, v Romuniji, Bolgariji in Grčiji. Zaupanje nacionalnim vladam v teh regijah je nižje od 35 odstotkov.

V Skandinaviji, Nemčiji, Avstriji in Beneluksu najbolj zadovoljni

S kvaliteto življenja so najbolj zadovoljni v regijah v skandinavskih članicah EU, Nemčiji, Avstriji, državah Beneluksa, regijah na severu Italije in na Irskem. V teh regijah je s kvaliteto življenja zadovoljnih več kot 90 odstotkov vprašanih.

V obeh statističnih regijah v Sloveniji je interval zadovoljstva s kvaliteto življenja med 65 in 90 odstotki.

Manj kot polovica vprašanih je z življenjem zadovoljnih v nekaterih regijah na jugu Italije, v dveh madžarskih regijah, v celinski regiji na Hrvaškem in v eni bolgarski regiji.

65 odstotkov vprašanih gospodarsko stanje v svojih regijah ocenjuje kot dobro, kažejo rezultati raziskave. Tako so ocenili tudi sodelujoči v statistični regiji Zahodna Slovenija, kjer je zadovoljstvo z gospodarskim stanjem v intervalu med 65 in 90 odstotki. V statistični regiji Vzhodna Slovenija je zadovoljstvo nižje od povprečja, in sicer je v intervalu med 50 do 65 odstotki.

Med pomembna vprašanja na regionalni ravni v evropskih regijah prebivalci uvrščajo zdravstvo (34 odstotkov) in brezposelnost (30 odstotkov).

Da je brezposelnost med dvema najpomembnejšima vprašanjema, s katerima se sooča njihova regija, meni več kot polovica vprašanih predvsem v regijah v Španiji, južni Italiji, nekaterih regijah v Franciji in Grčiji. V statistični regiji Zahodna Slovenija tako ocenjuje manj kot 15 odstotkov vprašanih. V statistični regiji Vzhodna Slovenija pa med 30 in 50 odstotkov vprašanih meni, da je to eno od dveh najpomembnejših vprašanj, s katerimi se sooča regija.

Da je zdravstveni sistem med dvema najpomembnejšima vprašanjema, s katerima se sooča njihova regija, ocenjuje več kot polovica anektiranih predvsem v skandinavskih, poljskih in madžarskih regijah. V statistični regiji Zahodna Slovenija tako ocenjuje med 30 do 50 odstotkov vprašanih, v statistični regiji Vzhodna Slovenija pa med 15 do 30 odstotkov vprašanih.