Sodišče Evropske unije je od Italije zahtevalo, da od katoliške cerkve za nazaj pobere neplačane občinske davke na nepremičnine, ki jih uporablja za poučevanje in nastanitev. Celoten znesek bi lahko bil po nekaterih ocenah od štiri do pet milijard evrov.

Na sodišču in potem pred evropsko komisijo sta postopek že pred leti sprožila ena od rimskih osnovnih šol Montessori (tovrstne zasebne osnovne šole obstajajo tudi v Sloveniji) in lastnik nekega penziona v Rimu. Ni se jima zdelo pravično, da v njuni neposredni bližini Cerkev za svoje prostore, kjer tudi poteka šolanje in kjer je tudi mogoče dobiti prenočišče, ne plačuje davkov. Skratka, zaradi tega privilegija katoliške cerkve, ki je bil v zakon zapisan med letoma 2006 in 2011, omenjena šola Montessori in penzion nista bila v enakopravnem tržnem položaju.

Logika evropske komisije padla

Sodniki sodišča EU so zdaj razveljavili šest let staro odločitev evropske komisije, po kateri »nikakor ni mogoče« pobirati takšnega davka od Cerkve, čeprav je Bruselj takrat priznal, da bi ga načeloma morala plačati. Kot razlog, da pobiranja davka nikakor ni mogoče izvesti, so v komisiji takrat navedli argument, da iz italijanskega katastra in baze davčnih podatkov ni mogoče priti do informacij, ki bi bile potrebne za takšno obdavčitev. Evropska komisija je sicer decembra 2012 najprej presodila, da je oprostitev občinskega davka na nepremičnine, ki jih Cerkev uporablja za šolanje otrok in nastanitev, »nezakonito državno pomoč« Cerkvi. Toda v Bruslju potem zaradi omenjenega razloga niso zahtevali, da se ta davek pobere.

Sodišče Evropske unije pa je zdaj ovrglo trditev komisije, da omenjenega davka od Cerkve ni mogoče pobrati. Pomanjkljiv kataster in nepopolna baza davčnih podatkov ne moreta biti zadosten razlog za to. Sodniki so presodili, da bi komisija morala poskušati najti druge poti za vsaj delno pobiranje tega davka.

Težko pa je oceniti, koliko davka bo zdaj Cerkev morala za nazaj plačati italijanski državi. Če Italija ne bo v določenem roku za nazaj pobrala davka, ki bi ga že zdavnaj morala, bo evropska komisija začela postopek proti Italiji.

»David premagal Goljata«

»To je zgodovinska sodba,« se je na odločitev sodišča EU odzval eden od odvetnikov osnovne šole Montessori. »Zelo smo veseli,« je dejal njen ravnatelj, »boj je bil dolg, toda na koncu je David premagal Goljata.« Dodal je, da je šlo v bistvu za boj demokracije proti privilegijem, ki slabo vplivajo na gospodarstvo, ker izkrivljajo konkurenco.

Med italijanskimi političnimi strankami je bila razsodbe vesela zlasti izrazito protiklerikalna Radikalna stranka, ki je že pred 12 leti zahtevala obdavčitev vseh cerkvenih stavb. »Sodišče se je odločilo pravilno,« pravijo.

Kakršni koli davčni privilegiji Cerkve so v Italiji težko sprejemljivi že zato, ker je država v izjemno težkem finančnem položaju. Sicer je zelo odločno leta 2012 za obdavčitev cerkvenih nepremičnin nastopil tedanji premier Mario Monti. Predvsem je bilo že skoraj smešno, da je vsak hotel, ki je imel kapelico, zahteval oprostitev obdavčitve. Vendar je pred šestimi leti najvišje italijansko upravno sodišče zavrnilo dekret finančnega ministra, ker naj bi bila merila (ne)obdavčitve nejasna.

Po nekaterih ocenah ima katoliška cerkev v Italiji 90.000 večjih in manjših nepremičnin, ki niso cerkve, med njimi 9000 šol in 5000 klinik. Sicer pa popolnega seznama ni.