Nestrankarska civilna iniciativa Odprto Celje je vložila pritožbo na ustavno sodišče, ker sta jim celjska občinska volilna komisija in zunanji oddelek upravnega sodišča v Celju zavrnila vložene liste kandidatov za celjski mestni svet ter svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Prav tako je bila zavrnjena vključitev logotipa Odprto Celje na volilne glasovnice.

Pritožili se bodo na evropsko sodišče

Predsednik liste in hkrati županski kandidat Sandi Sendelbah, nekdanji prvi finančnik celjske občine, je pojasnil, da je do zapleta prišlo zaradi poimenovanja predlagatelja list. Na listah je bil namreč predlagatelj Franc Pusar in skupina volilcev. Ko so želeli to spremeniti, da bi bil predlagatelj lista Odprto Celje, jim komisija te spremembe ni dovolila in je liste zavrnila. S tem pa je občinska volilna komisija, tako meni Sendelbah, posegla v osnovno ustavno pravico volilk in volilcev.

A tudi ustavno sodišče je njihovo pritožbo zavrnilo oziroma je sploh ni sprejelo v obravnavo, zato je Sendelbah napovedal, da se bodo pritožili tudi na evropsko sodišče za človekove pravice. »Takšnega ravnanja Ustavnega sodišča RS na področju varstva volilne pravice nismo pričakovali in tudi razlogi niso znani. Ugotoviti je mogoče samo, da je senat ustavnega sodišča pod vodstvom dr. Špelce Mežnar ocenil, da sploh ne gre za poseg v človekove pravice oziroma če gre, to za nas nima hujših posledic, ali pa da varovanje aktivnih in pasivnih volilnih pravic ni tako pomembno ustavnopravno vprašanje,« je povzel odločitev ustavnega sodišča Sendelbah. Obenem je opozoril na nepopravljivo škodo, ki je nastala njihovi listi.

»Zato se bomo zdaj pritožili na evropsko sodišče za človekove pravice in pokazali na nepravilnosti v postopkih od občinske volilne komisije do upravnega in ustavnega sodišča,« je napovedal Sendelbah. Ostaja pa županski kandidat in se bo s še večjo vnemo vključeval v vse volilne aktivnosti. »Odprto Celje se bo trajnostno preoblikovalo v društvo in se bomo na tak način še naprej zavzemali za nujne spremembe v mestu Celje,« je sklenil Sendelbah.