Sistem gradnje s toplotno izolativnimi oblikovniki je v svetu dobro poznan in uporabljen že vrsto let. Kljub temu pri JUBHome opozarjajo na nevarnosti ob prenosu podobnih tehnologij gradnje iz drugih, predvsem seizmično neogroženih držav. Svoj sistem toplotne izolacije temeljne plošče JUBHome BASE in sistem za gradnjo sten JUBHome WALL so namreč v JUBHome namensko razvili in testirali prav za gradnjo na potresno ogroženih območjih, kot je Slovenija.

Konstrukcije JUBHome so izjemno toplotno izolativne in zrakotesne, hkrati pa imajo visoko sposobnost akumulacije toplote. Zaradi teh vrhunskih lastnosti ovoja stavbe so potrebe po ogrevanju in hlajenju zelo nizke. Za vse tri konstrukcijske sklope, ki tvorijo ovoj stavbe, imajo pridobljen tudi prestižen certifikat inštituta Passivhaus iz Nemčije.

V hišah JUBHome dosežemo prijetno bivalno ugodje že z zelo malo energije, to je z uporabo toplotnih črpalk v režimu nizkotemperaturnega ogrevanja ali z drugimi energijsko učinkovitimi sistemi. Uporaba reverzibilnih toplotnih črpalk omogoča, da z njimi objekt poleg ogrevanja tudi hladimo.

Za doseganje visoke končne kakovosti ter optimiranosti pasivnih objektov je ključno sodelovanje z investitorjem ter strokovnjaki z različnih področij že v zgodnji fazi projekta.

Na tak način je bila sprojektirana in na ključ zgrajena tudi pasivna hiša v Velikih Blokah, ki si jo je moč ogledati na prihajajočih Dnevih pasivnih hiš v organizaciji  Konzorcija pasivna hiša.