Na Agenciji za varstvo konkurence (AVK) o prevzemu družbe Pro Plus s strani družbe Slovenia Broadband presojajo že več kot leto dni. Da se postopek vendarle bliža koncu, je pokazal povzetek relevantnih dejstev, ki so ga na AVK izdali konec minulega meseca. Iz danes objavljenih pojasnil na spletni strani AVK je mogoče razbrati tudi, da nameravajo na podlagi dosedanjih ugotovitev prevzem zavrniti. Zapisali so namreč, da morajo v skladu z zakonodajo priglasitelja koncentracije s povzetkom relevantnih dejstev seznaniti v primeru, ko nameravajo izdati odločbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Priglasitelja tako seznanijo z ugotovitvami in dokazi ter mu omogočijo, da pripravi odgovor.

Tveganja usklajenega delovanja, paketne prodaje ….

Prek družbe Slovenia Broadband želi družbo Pro Plus s televizijskima programoma Kanal A in Pop TV prevzeti družba United Group, ki je v Sloveniji že lastnica telekomunikacijskega operaterja Telemach. Družba je tudi še vedno lastnica 13 športnih programov Sport Klub, na območju nekdanje Jugoslavije pa ima v lasti Telemach v Bosni in Hercegovini ter Črni gori, kabelskega operaterja SBB v Srbiji, več televizijskih programov in oglaševalsko agencijo Cas media.

Na AVK ugotavljajo, da bi s prevzemom Pro Plusa lahko prišlo do horizontalnih učinkov koncentracije na trgu televizijskega oglaševanja, trgu nakupa pravic za prenos športnih TV-vsebin in na veleprodajnem trgu dobave otroških TV-programov. Ker bi se s prevzemom pod eno streho združili televizijski programi v lasti United Group in podjetja Pro Plus, bi združeno podjetje po besedah AVK lahko izvajalo vezano oziroma paketno prodajo vseh TV-programov združenega podjetja.

AVK je v sporočilu za javnost izpostavil tudi štiri ključna tveganja: prvič, možnost trajnega usklajenega sodelovanja z drugimi operaterji na trgu. Drugič, povečane možnosti izključevanja – tako da bi združeno podjetje poslabšalo pogoje dobave TV-programov podjetja Pro Plus drugim operaterjem, zlasti z dvigom licenčnin.

AVK je opozoril tudi na možnost, da bi združeno podjetje druge akterje slabše pozicioniralo, in sicer s popolno izključitvijo (na primer, Telemachovim strankam ne bi bili na voljo konkurenčni programi) ali delno izključitvijo (na primer tako, da bi konkurenčne TV programe uvrstil na visoka programska mesta). Združeno podjetje bi bilo po mnenju AVK v konkurenčni prednosti tudi zato, ker bi pridobivalo občutljive poslovne informacije o svojih konkurentih.

United Group: Pričakujemo skladnost s standardi EU

United Group ima zdaj na voljo 45 dni časa, da se odzove na povzetek relevatnih dejstev. Odgovori lahko z dokazi v svojo korist, lahko pa tudi predlaga ukrepe, s katerimi bi določeno tveganje odpravili. Spomnimo, Slovenia Broadband je AVK že predlagala nekatere popravljalne ukrepe, ki pa, kot kaže, ne zadoščajo.

Po preučitvi izjave United Group bo AVK izdal končno odločbo. »Dejstvo, da je agencija priglasitelju posredovala povzetek relevantnih dejstev, ne prejudicira izida predmetnega postopka,« so ob tem opozorili v AVK. V United Group pravijo, da odziv na oceno AVK že pripravljajo. »Pričakujemo pa, da bo končna odločitev podana v skladu s standardi konkurenčnega prava Evropske unije,« so poudarili.

Profesor na fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević je pojasnil, da na ravni EU obstajajo številni primeri povezovanja telekomunikacijskih in televizijskih trgov, prav tako so bila v sodni praksi že obravnavana tveganja, ki jih je v zvezi s prevzemom Pro Plusa navedel AVK.

Izdani povzetek relevantnih dejstev sicer tudi po njegovih besedah kaže na to, da bo končna odločba AVK negativna. Če bo in če se bodo v United Group na odločitev pritožili, pa bo v morebitnih nadaljnjih postopkih pomembno zlasti to, kako na AVK utemeljujejo in dokazujejo izpostavljena tveganja in ali so te utemeljitve skladne s prakso evropske komisije, je prepričan Milosavljević.