Glasbena šola Kamnik, ki jo obiskuje okrog 450 glasbenega uka željnih mladih Kamničanov, se že vrsto let srečuje s pomanjkanjem primernih prostorov. Ker imajo za muziciranje v pevskem zboru, godalnem, kitarskem in pihalnem orkestru ter številnih komornih skupinah in za bogato založeno glasbeno knjižnico na Kajuhovi poti 11 na razpolago le 540 kvadratnih metrov, že nekaj let gostujejo tudi v prostorih na Ljubljanski 1 v Kamniku. Te prostore, ki merijo skupno 465 kvadratnih metrov, si na občini že dolgo prizadevajo odkupiti in z njimi zagotoviti glasbeni šoli nemoteno in kakovostno nadaljnje delo.

Prostori na Ljubljanski 1, ki jih najema kamniška glasbena šola, so v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. »Terminski plan nakupa je odvisen od izvedbe postopkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter sprememb in uveljavitev obstoječe zakonodaje na področju ravnanja s stvarnim premoženjem,« so po zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu, na kateri so se svetniki strinjali z odkupom, pojasnili na občini. Del objekta je že zdaj v lasti občine, vzpostavljena je tudi etažna lastnina.

Objekt je bil zgrajen leta 1962 in je, poudarjajo na občini, ves čas v funkciji, zato je tudi ustrezno in redno vzdrževan. Kljub temu bi ga bilo treba po odkupu vsaj nekoliko obnoviti, če že ne drugega, vsaj zvočno izolirati, da bo zadostil in izpolnjeval sodobne normative za izvajanje glasbenega pouka, že razmišljajo na občini, kjer so prepričani, da bi bil odkup prostorov tudi ekonomsko upravičen. Stroški uporabe in najema prostorov za izvajanje pouka glasbene šole jih namreč že sedaj stanejo približno 30.000 evrov na leto.

Okvirna cena prostorov naj bi bila okrog 300.000 evrov, odkupili pa naj bi poslovne prostore v tretjem in četrtem nadstropju v skupni neto površini 489 kvadratnih metrov, ki predstavljajo učilnice in pisarne. Preostali pomožni in skupni prostori v vseh etažah objekta merijo še 616 kvadratnih metrov, obsegajo pa hodnike, stopnišče, kotlovnico in neizdelano podstrešje. av