Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Energetska obnova stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje in prenovi mestnega jedra v Murski Soboti. Za energetsko prenovo dveh večstanovanjskih objektov v Celju, ki bo skupaj stala 730.000 evrov, bo Kohezijski sklad primaknil dobrih 126.000 evrov, za prenovo mestnega jedra v Murski Soboti, ki je ocenjena na slabih pet milijonov evrov, pa tri milijone.

Od toplotne izolacije do zamenjave vrat

Kot so še povedali v službi vlade za razvoj, bo celovita energetska prenova izvedena na večstanovanjskih stavbah v Ulici ob gozdu 3 in Pohorski ulici 2, ki sta v lasti družbe Nepremičnine Celje, ta pa je v stoodstotni lasti celjske občine.

»Namen investicije je celovita energetska sanacija objektov s ciljem nižje rabe energije in posledično nižjih stroškov njene porabe. Energetska sanacija bo obsegala dodatno toplotno izolacijo celotnega ovoja obeh objektov, zamenjavo vsega stavbnega pohištva, vključno z zamenjavo zunanjih in notranjih okenskih polic zaradi povečanja debeline fasadnega sloja in toplotno izolacijo krovne plošče. Na novo pa se bodo vgradila tudi vhodna vrata na stopnišču proti kletni etaži,« so pojasnili v službi vlade za razvoj.

Za privlačnejše mestno jedro

V okviru prenove mestnega središča – prva faza v Murski Soboti pa bodo celovito prenovili osrednje območje centra mesta v Murski Soboti – Trg zmage in južni del Slovenske ulice.

»Mestna občina Murska Sobota, ki je projekt uvrstila tudi v svojo trajnostno urbano strategijo, se je revitalizacije in ponovne oživite izpraznjenega mestnega središča lotila predvsem zato, da bo to po prenovi privlačnejše za različne ciljne skupine, predvsem vse prebivalce, zlasti pa mlade, kar bo pozitivno vplivalo na zmanjšanje izseljevanja in slabih socialnih razmer,« so poudarili na vladni službi.

Projekt prenove mestnega središča v Murski Soboti, ki je eden od projektov predvidenih za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi mehanizma celostnih teritorialnih naložb, obsega obnovo odprtih zunanjih javnih površin, delno pa tudi komunalne infrastrukture, torej vodovoda in kanalizacije.