Pod našimi hišami so koridorji za inštalacije, v katerih so idealni pogoji za podgane, ki uničujejo napeljave za TV, računalnike, električne napeljave in povzročajo celo kratke stike. Zaradi tega so nekateri sosedje zabetonirali stene koridorja, kjer imajo podgane številne rove in zdaj po inštalacijah vdirajo v notranjost hiš.

V zadnjih desetih letih ni bila izvedena nobena deratizacija. Posamezniki sami kupujemo zastrupljene vabe ter jih polagamo v koridorje. Tovrstne akcije so kaplja v morje, kajti uspešna deratizacija se mora izvesti v istem času v vsem naselju. Največji problemi so okoli blokov v strnjenih naseljih, kjer stanovalci odlagajo vreče.

Stanovalci Ljubljane preverite: velikost in koliko porabnikov je na vašem kontejnerju, primerjajte cene in velikost posameznih manjših kontejnerjev za bioodpadke, preostale odpadke, embalažo in papir ter ugotovite, ali plačujete prevelike stroške odvoza smeti, in ustrezno ukrepajte, da boste živeli v čistem okolju.

V naši ulici smo se odločili, da ima vsaka hiša svoje kontejnerje. Tako smo znižali stroške skoraj za tretjino in ohranili čisto okolje.

Bojana Kos, Ljubljana