Generacija Z: 1996–2018

Pripadnike generacije Z je najbolj zaznamovalo, da so odrasli z mobilnimi telefoni, neprestano priključenimi na internet, zato so izjemno vešči in vajeni komuniciranja na družbenih omrežjih. Odraščali so v času gospodarske krize, recesije in poudarka na individualnosti, zato se načeloma bolj izogibajo tveganjem kot njihovi predhodniki, primerjalno je med njimi manj zanositev v najstniških letih in manj zlorab prepovedanih snovi. Več pozornosti namenjajo študiju in karieri. O družbeni ureditvi, normah in problemih se ne sprašujejo toliko kot njihovi starejši kolegi, saj so jih že popolnoma ponotranjili.

Vrednote: individualnost, startup mentaliteta

Tehnologije in znamke: pametni telefoni, LTE, storitve v oblaku, streaming, klepetalnice, snapchat, instagram

Dogodki: svetovna finančna kriza

Število pripadnikov generacije Z v Sloveniji: 443.000

Generacija Y, milenijci: 1981–1995

Milenijce oziroma pripadnike generacije Y imenujejo tudi generacija Jaz. Čeprav jim zaradi nestabilnega zaposlovanja in stanovanjske problematike kaže, da bodo živeli slabše od svojih staršev, so optimistični, da so spremembe možne, vendar težko izvedljive. Skupno jim je, da so v mladosti vsaj nekaj časa sobivali z analogno tehnologijo. Bolj kot imetje in statusne simbole svojih predhodnikov cenijo izkušnje in zanimiv življenjski slog, ki ga lahko prikazujejo na družbenih omrežjih.

Vrednote: izkušnje pred imetjem

Tehnologije in znamke: mobilna telefonija, internet, MP3, torrent, Apple, google, facebook

Dogodki: tehnološka eksplozija z internetom in družbenimi mediji, 11. september

Število milenijcev v Sloveniji: 378.000

Generacija X: 1966–1980

Generacija X je odraščala v času hitrega spreminjanja prevladujočih družbenih vrednot. Njihovi starši, ki so še odraščali v konservativnejših okoljih, so svoje otroke vzgajali z manj nadzora. V času generacije X je bil v družbi opazen porast ločitev. Predstavnike generacije X pogosto opisujejo kot osebe, ki so sicer zabavne, včasih polne cinizma, radi imajo izzive, a ne sprejemajo odgovornosti. Vajeni so varnih in rednih zaposlitev, zaradi česar se njihov odnos do kariere razlikuje od odnosa, ki ga imajo generacije za njimi. Bolj kot uspešna kariera je predstavnikom generacije X pomemben koristno preživet prosti čas.

Vrednote: upor avtoritetam, ravnotežje med službo in zabavo

Tehnologija in znamke: televizija, walkman, osebni računalnik, Microsoft Windows

Dogodki: vietnamska vojna, padec berlinskega zidu, osamosvojitev Slovenije

Število pripadnikov generacije X v Sloveniji: 456.000

Baby boom generacija: 1946–1965

Ime so dobili po eksploziji rojstev v povojnem obdobju. Babyboomerji so zaznamovani s tradicionalnimi vrednotami, odraščali pa so v cvetočih letih srednjega razreda, zato te vrednote zamenjujejo z vidnimi statusnimi simboli, na primer avtomobili in hišami, česar pri milenijcih ne opazimo več. So najštevilnejša slovenska generacija.

Vrednote: družinsko življenje, imetje, nostalgija

Tehnologija in znamke: osebna vozila, Mercedes

Dogodki: hladna vojna, pristanek na Luni, smrt Josipa Broza - Tita

Število babyboomerjev v Sloveniji: 554.000

Generacija vojne: –1945

Za generacije pred babyboomerji v Sloveniji nimamo imena, ker pa je še živeče pripadnike generacije v Sloveniji najbolj zaznamovala druga svetovna vojna, smo jih poimenovali generacija vojne.

Vrednote: tradicionalne

Dogodki: druga svetovna vojna

Številnost vojne generacije v Sloveniji: 234.000