Projekt Status quo na trgu dela je del projekta Vse ali nič, ki ga Zavod Bob izvaja od leta 2013 za opolnomočenje mladih pri reševanju vsakodnevnih stisk in z namenom dati glas tistim, katerih glasu se v javnosti ne sliši, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnila Metka Bahlen Okoli iz Zavoda Bob.

Projekt Vse ali nič temelji na načelih gledališke pedagogike, pedagogike zatiranih in Gledališča zatiranih. Nadgradnjo tako predstavlja predstava Status quo na trgu dela, v katerih gledalci spoznajo osebne zgodbe prekarnih delavcev, imajo pa tudi možnost posegati v predstavo z vstopanjem v lik protagonistke. Kot je pojasnila Sara Kosirnik iz Sindikata prekarcev, so na gledaliških dogodkih tako prejeli številne predloge, ki odražajo dejansko stanje na terenu.

Obiskovalci so kot najbolj problematično izpostavili pomanjkanje inšpekcijskega nadzora nad kršitelji delovnopravne zakonodaje. »To je jasno tudi iz dejanskega stanja, saj je za nadzor 210.884 pravnih subjektov z več kot 800.000 zaposlenimi pristojnih samo 42 inšpektorjev za delovna razmerja in 32 za varstvo pri delu. Iz teh številk sledi, da je učinkovit nadzor nemogoč, česar se dobro zavedajo tudi delodajalci,« je dejala.