Filo je v pridigi spomnil na praznovanje 500. obletnice reformacije v preteklem letu. Ta je po njegovih besedah mnogim ostala v spominu kot nepozabna izkušnja, pri ljudeh v Sloveniji pa je na različnih ravneh vnovič vzbudila in utrdila zavedanje o pozitivni dediščini in darovih reformacije.

V jubilejnem letu so ga med drugim vprašali, ali tudi danes potrebujemo reformacijo. "Seveda jo!" je njegov odgovor. Reformacija se mora po njegovem prepričanju nadaljevati kot živa izkušnja, ker se tudi danes še vedno srečujemo "s prav takšnimi škodljivimi načini delovanja na mnogih področjih kot v času reformacije".

Problemi izkoriščanja in zlorabe moči in razmere, ki so v 16. stoletju pripeljale do reformacije, se še danes, tako Filo, v različnih oblikah kažejo v cerkvi in v družbi. "Pogoltnost, sla po absolutni oblasti in pohlep po bogastvu, še posebej tam, kjer je vse omenjeno zavito v dobra dela, ki ugajajo Bogu, je kritiziral že Luther, a se še vedno kažejo v vseh razsežnostih človeškega življenja in medčloveških odnosov," ugotavlja evangeličanski škof.

Samozavedanje, da je mogoče z reformami, torej vsebinskimi spremembami, narediti velike korake v smeri dobrobiti in boljših pogojev za vsakega posameznika, je z reformacijo po Filovih besedah omogočilo številne civilizacijske premike, med drugim prehod od individualnih koristi h koristim skupnosti, premik od sebičnosti k solidarnosti ter premik od kolektivnega pripadanja k individualni svobodi.

"Reformacija je s svojimi idejami omogočila, da je človek, kot nosilec civilizacije, postal za svoja dejanja in ravnanja tudi odgovoren. To pa je pomenilo, da je reformacija v izvrševanje politike vnesla tudi načelo samoomejevanja oblasti, kriterij, ki danes po vsem svetu še vedno ni v celoti sprejet, še manj pa udejanjen," je povedal Filo.

Spomnil je, da znotraj reformacijske misli velja, da je svoboda posameznika relativna, odgovornost za storjena dejanja pa absolutna. Zato imamo od začetkov reformacije dalje posamezniki veliko več odgovornosti do družbe na vseh področjih, kot smo jo imeli pred tem, ko smo se lahko skrili za družbeno formo.