V raziskavo je vključenih 41 najrazvitejših držav Evropske unije in države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Najvišjo enakost v izobraževanju otrokom med njimi nudita Latvija in Irska, sledita pa jima Španija in Danska, so sporočili iz slovenske podružnice Unicefa.

Organizacija je v raziskavi upoštevala zagotavljanje enakosti v izobraževanju otrok v treh obdobjih - v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem obdobju. (Ne)enakost v predšolskem obdobju so ocenjevali z odstotkom otrok, starih med štiri in pet let, ki so vključeni v predšolsko vzgojo. Kot kazalnik (ne)enakosti v osnovnošolskem in srednješolskem obdobju pa so beležili razliko med učenci z najboljšimi in najslabšimi rezultati pri ocenjevanju bralnih zmožnosti.

Poročilo kaže, da je v vseh 41 gospodarsko najrazvitejših državah sveta v predšolsko vzgojo vključenih najmanj 90 odstotkov otrok, v 13 državah pa nad 99 odstotkov otrok. V Sloveniji je v predšolsko vzgojo vključenih 94 odstotkov štiri- in petletnikov, zato se je država v tej kategoriji uvrstila na 28. mesto.