V zvezi s to navedbo pojasnjujemo, da je Pro Plus naloženo denarno kazen poravnal šele v postopku izvršbe, ki je bil sprožen na pobudo Agencije. Agencija je namreč sklep o denarni kazni zaradi oviranja preiskave izdala dne 21. 2. 2012. V sklepu je Agencija določila, da mora podjetje Pro Plus denarno kazen poravnati v roku enega meseca od prejema sklepa, česar podjetje ni storilo. Sodba Vrhovnega sodišča RS je bila izdana dne 26. 11. 2013. Podjetje Pro Plus denarne kazni ni poravnalo tudi po tem, ko je bila izdana sodba, s katero je sodišče zavrnilo tožbo podjetja Pro Plus zoper navedeni sklep Agencije. Zato je Agencija sprožila postopek izvršbe, na podlagi katerega je podjetje Pro Plus denarno kazen plačalo šele dne 1. 4. 2014.

Nataša Varzanovič Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence