Vi, gospod minister za zdravje Samo Fakin, ste delali v zdravstvu, zato sem prepričana, da kot strokovnjak veste, da je zakon o zdravstvenem zavarovanju glede pravic iz obveznega zavarovanja (25. člen: pravice do zdravstvenih storitev, ki določa procentualno zdravljenje z doplačilom, če nimaš dodatnega prostovoljnega zavarovanja) neustaven, kajti Ustava RS, člen 50 (pravica do socialne varnosti) in člen 51, drugi odstavek, pravi: zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.

Prosim vas, da nemudoma sprožite postopek uskladitve zakona o zdravstvenem zavarovanju z Ustavo Republike Slovenije in zahtevate sprejem uskladitve v državnem zboru.

Upam, da poslanci niso pozabili, kdo jih je volil, kdo jih plačuje in komu odgovarjajo za svoje »strokovno« delo.

In še opomba: če bi dodelili deset odstotkov našega proračunskega denarja namesto NLB zdravstvu, znanosti, šolstvu in kulturi, bi lahko bili zares pravna in socialna država, kot je zapisano v 2. členu splošnih določb Ustave RS.

Mojca Kavčič, Ljubljana